วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 80% หรือตอบถูกจำนวน 16 ข้อขึ่นไป
ท่านใดสอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบประกาศนียบัตร โดยจะจัดส่งทาง E-mail ภายในระยะเวลา 3 – 5 วันทำการ (ไม่รวม เสาร์ - อาทิตย์)
Email address *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทยเท่านั้น) *
กรอกชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทยเท่านั้น
สถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา / มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy