Комерціалізація результатів наукових досліджень в Україні / Commercializing your academic research in Ukraine
Ця анкета є анонімною. Ваші відповіді та електронна адреса не будуть передані третім сторонам. Інформація буде використана виключно для наукового дослідження.
1. Ваша посада / Your position
2. Вищий навчальний заклад/науково-дослідна установа (НДУ), де Ви працюєте (повна назва)
University where you work
Your answer
3. Ваш вік (повних років)
What is your Age?
Your answer
4. Досвід роботи загалом (роки)
Work experience (years)
Your answer
5. Досвід роботи у різних вузах, включаючи теперішній університет/інститут (роки)
Work experience at all universities you have worked including the current university (years)
Your answer
6. Чи робота в університеті/інституті/НДУ є основним місцем праці, якщо за сумісництвом, то який відсоток роботи відбувається в університеті/інституті/НДУ? (0-100%)
In case of part-time job at university, whats the share of overall time you work at university? (0-100%)
Your answer
7. Чи Ви маєте досвід закордонного стажування чи роботи у закордонному вузі/НДУ? (якщо так, просимо вказати кількість місяців)
Have you got experience in foreign teaching , internships or working at international university? if so how long (in months)?
Your answer
8. Чи Ви зараз працюєте / Where do you work now?
9. Скільки статей Ви опублікували у фахових українських журналах впродовж останніх 5 років?
How many works in Ukrainian journals have you published in the last 5 years?
Your answer
10. Скільки статей Ви опублікували в міжнародних журналах впродовж останніх 5 років?
How many works in international journals have you published in the last 5 years?
Your answer
11. Чи Ви є учасником Вченої Ради факультету/університету?
Are you a member of University/ Faculty Academic board?
12. Який напрям Ваших досліджень?
What is your research field?
13. Чи за Вашою участю було здійснено наступне?
Have you done any of the following?
14. Яка частка наступних видів діяльності у Вашому робочому часі (%)?
Whats the share of any of the following activities in total work in %
0-25%
25-50%
50-75%
75-100%
Викладання / teaching 
Написання наукових статей / writing research articles
Адміністративна робота/ administration
Комерціалізація власних досліджень / commercializing your research
15. З якою метою Ви виконуєте наукові дослідження?
Do you use your academic research to
16. Ваша наукова робота фінансується з ...
You finance your research from
17. Яка частка Вашого доходу походить від комерціалізації Вашої наукової роботи? (у %, 0-100)
Whats the share of your income, funds coming from commercializing your research, in %? (0-100)
Your answer
18. Хто є Вашими основними зовнішніми науковими партнерами?
Who are your main external research partners?
19. Чим для Вас корисна зовнішня співпраця?
What are the benefits from your external cooperation?
20. Чи є у Вас спільні публікації з фахівцями з промисловості?
Do you have joint publications with industry experts?
21. Якщо так, яка кількість?
Іf yes, how many?
Your answer
22. Яка форма власності Вашого університету/НДУ?
The ownership of your University
23. Яка кількість науково-педагогічних працівників працює на Вашому факультеті (якщо НДУ - відділі) (приблизно)?
How many academics (only) work ay your Faculty?
Your answer
24. Скільки професорів працює на Вашому факультеті (якщо НДУ - відділі)?
How many Full professors work in your Faculty?
Your answer
25. Скільки викладачів/асистентів працює на Вашому факультеті (якщо НДУ - відділі)?
How many lecturers /assistant professors work at your Faculty?
Your answer
26. Яка кількість науково-педагогічних працівників на Вашому факультеті (якщо НДУ - відділі) працює за сумісництвом?
How many academics work part time in your Faculty?
Your answer
27. Чи створено у Вашому університеті/НДУ "Центр трансферу технологій / комерціалізації наукових досліджень"?
Do you know if the "technology transfer centre" was established at your University?
28. Як Ви оцінюєте ефективність роботи "Центру трансферу технологій / комерціалізації наукових досліджень"? 1 - жодної користі; 5 - дуже корисний
Do you find the Technology Transfer Centre efficient in licensing, commercializing academic research? 1 - not helpful; 5 - very useful
Your answer
29. Яку кількість комерційних контрактів Ви створили з допомогою такого центру?
How many commercial contracts have you established with a help of this centre?
Your answer
30. З якими видами діяльності допомагає Вам "Центр трансферу технологій / комерціалізації наукових досліджень"?
What activities "technology transfer centre" is helping you with ?
31. Чи створено у Вашому університеті/НДУ інноваційний хаб/науково-технологічний кластер для розвитку підприємництва?
Do you know if the Innovation Hub / Science and Technology Cluster for entrepreneurship was established at your University?
32. Як Ви оцінюєте ефективність роботи інноваційного хабу/науково-технологічного кластеру? 1 - жодної користі; 5 - дуже корисний
Do you find the effectiveness of Innovation Hub / Science and Technology Cluster? 1 - not helpful; 5 - very useful
Your answer
33. Гранти та фінансування, що Ви здобули, розподіляються між Вами та ...
Grants and money you raise are distributed between you and
34. Який з наступних факторів Ви вважаєте основною перешкодою для комерціалізації наукових досліджень у Вашому університеті?
Which of the following factors you consider as a main impediment for commercialization in your university?
35. Чи Ви спостерігаєте більше можливостей комерціалізації Ваших дослідженнь в Україні після політичних змін 2014 року? 0 - немає можливостей; 5 - дуже багато можливостей
Do you see more opportunities in commercializing your research in Ukraine after political changes in 2014? 0 – no opportunities; 5 - exceptional opportunities
Your answer
36. Чи Ви спостерігаєте більше можливостей комерціалізації Ваших дослідженнь у західних країнах (Європа, Північна Америка) після політичних змін 2014 року в Україні? 0 - немає можливостей; 5 - дуже багато можливостей
“Do you see more opportunities in commercializing your research in Western Economies (Europe, North America) after political changes in 2014?” 0 – no opportunities; 5 - exceptional opportunities
Your answer
37. Будь ласка, залиште будь-які інші коментарі щодо комерціалізації Вашої наукової роботи, проблем із цим пов'язаних, які не були відображені у наших запитаннях
Please leave any further comments on commercialization of your academic research and any problems here
Your answer
38. Якщо Ви бажаєте бути ознайомлені із результатами опрацювання отриманих нами даних, будь ласка, вкажіть адресу своєї електронної пошти і ми надішлемо їх Вам.
Please write your email here so we can send you the results of this research
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service