แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบันทึกผลการเรียนในระบบ std2018.vec.go.th
แบบฟอร์ม http://gg.gg/evaluate01 ระบบศธ.ออนไลน์ http://std2018.vec.go.th หากไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ (หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ)
Email *
ข้อมูลครูผู้สอน
คำนำหน้าชื่อ นามสกุล *
ใส่ให้ถูกต้องตามรูปแแบบ ตัวอย่างเช่น นายบุญมี สุกมาก
แผนกวิชา *
คำนำหน้า-ชื่อ-สกุล หัวหน้าแผนกวิชา *
จำนวนรายวิชาที่ทำการสอน(ปวช.,ปวส.) ปกติ และทวิศึกษา *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ข้อมูลรายวิชาและข้อมูลผู้เรียนในระบบฯ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ministry of Education Thailand. Report Abuse