שאיילון סלפי תפישתי

התייחס לסוגיות הבאות על פי תפישותיך.

השאיילון ארוך; אם לא הגעת לקצה התשובות לא תשלחנה. לכן, בסיום כל סקציה ניתן להגיע לסוף השאיילון ואז לשלוח.

אם בחרת למלא אותו חלקית ולחזור אליו, תוכל לדפדף למקום בו עצרת, ולהמשיך משם.
אם הזדהית בכניסתך הבאה באותו אופן- אדע לצרף את תשובותיך לאותו שאלון.