Formularz zgłoszeniowy - I OKC "Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty" WPiA UW
Koło Naukowe Prawa Procesowego działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką naukową Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w I Ogólnopolskiej Konferencji Cywilnoprocesowej o profilu studencko-doktoranckim, która w swoim obszarze zainteresowania mieć będzie ostatnie obszerne i wielowątkowe nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego, znane pod nazwą „Nowelizacja KPC 2019”.

Motyw przewodni Konferencji ma na celu umożliwienie wypowiedzenia się przede wszystkim młodym naukowcom na temat poszczególnych istotnych, a niekiedy kontrowersyjnych zmian legislacyjnych w dziedzinie postępowania cywilnego, w krótkim okresie po ich wejściu w życie. Konferencja zostanie podzielona na panele tematyczne umożliwiające spojrzenie z perspektywy ekspertów, sędziów i zawodowych pełnomocników, tak aby możliwe było jak najbardziej wszechstronne spojrzenie na omawiane zmiany.
Konferencja odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. w Collegium Iuridicum II (przy ul. Lipowej 4, 00-316 Warszawa) w sali nr A3.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z Kołem poprzez adres mailowy: knpproces@wpia.uw.edu.pl lub bezpośrednio z Koordynatorem Konferencji:
Wiceprezesem ds. Procesu Cywilnego Aleksandrem Leszczyńskim
ap.leszczynski@student.uw.edu.pl
nr tel. 505-069-236

Do zobaczenia!
Zarząd Koła Naukowego Prawa Procesowego WPiA UW
Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Tytuł naukowy (student/doktorant/rok studiów) *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Reprezentowana uczelnia *
Your answer
Adres reprezentowanej uczelni *
Your answer
Faktura dotycząca opłaty konferencyjnej *
Tytuł wystąpienia podczas I OKC "Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty" WPiA UW *
Your answer
Treść abstraktu (bez tytułu) 2500 - 3000 znaków *
Your answer
Odtworzenie prezentacji multimedialnej podczas wystąpienia *
Akceptuję Regulamin Uczestnictwa Czynnego w I OKC "Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty" WPiA UW. Regulamin jest dostępny na stronie wydarzenia FB. Brak akceptacji Regulaminu oznacza odmowę dopuszczenia do uczestnictwa czynnego w Konferencji. *
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, dalej jako: "RODO") wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych przeze mnie powyżej danych osobowych na potrzeby zorganizowania Konferencji i jej promocji. Organizatorzy informują, że administratorem danych osobowych jest Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; knpproces@wpia.uw.edu.pl). Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania Konferencji oraz jej promocji, w szczególności: przechowywania danych, publikowania danych w formie agendy konferencji udostępnianej drogą mailową oraz za pomocą FB. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych powyżej celów. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Osoba wyrażająca zgodę może ją wycofać w każdym czasie (poprzez wiadomość e-mail skierowaną do Koła). Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Odbiorcami danych będą Organizatorzy Konferencji (członkowie Koła biorący udział w organizacji Konferencji), uczestnicy czynni oraz bierni Konferencji, grono użytkowników portalu FB, którzy będą mogli zapoznać się z relacją z przebiegu Konferencji. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu publikacji pokonferencyjnej lub do czasu wycofania zgody przez osobę jej udzielającą. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Poza powyższym - osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgoda jest dobrowolna. Brak zgody oznacza odmowę dopuszczenia do uczestnictwa w Konferencji. Wycofanie zgody lub działanie osoby zmierzające do uniemożliwienia przetwarzania jej danych osobowych w taki sposób, że zakłóci to możliwość rzetelnego zorganizowania Konferencji i jej promocji, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika czynnego z Konferencji. W przypadku braku podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestnicy niezwłocznie usuną wszelkie dane, uzyskane od osoby z niniejszego formularza, a także wszelkie dane dotyczące jej uczestnictwa w Konferencji. *
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieograniczone w czasie oraz nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w formie zdjęć (pliki komputerowe lub ich papierowe odpowiedniki) wykonanych podczas Konferencji. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, modyfikowanie, obróbkę oraz powielanie wykonanych zdjęć. Zdjęcia służą promocji Konferencji, będą publikowane na stronach internetowych uczestniczących w organizacji Konferencji oraz na portalu społecznościowym FB. Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku jako danych osobowych na potrzeby zorganizowania Konferencji i jej promocji. Organizatorzy informują, że administratorem danych osobowych jest Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; knpproces@wpia.uw.edu.pl). Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania Konferencji oraz jej promocji, w szczególności: przechowywania danych, publikowania danych w formie agendy konferencji udostępnianej drogą mailową oraz za pomocą FB. Dane będą przetwarzane zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych powyżej celów. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Osoba wyrażająca zgodę może ją wycofać w każdym czasie (poprzez wiadomość e-mail skierowaną do Koła). Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Odbiorcami danych będą organizatorzy Konferencji (członkowie Koła biorący udział w organizacji Konferencji), uczestnicy czynni oraz bierni Konferencji, grono użytkowników portalu FB, którzy będą mogli zapoznać się z relacją z przebiegu Konferencji. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu publikacji pokonferencyjnej lub do czasu wycofania zgody przez osobę jej udzielającą. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Poza powyższym - osobie, która wyraziła zgodę, przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgoda jest dobrowolna. Brak zgody oznacza odmowę dopuszczenia do uczestnictwa w Konferencji. Wycofanie zgody lub działanie osoby zmierzające do uniemożliwienia przetwarzania jej danych osobowych w taki sposób, że zakłóci to możliwość rzetelnego zorganizowania Konferencji i jej promocji, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika czynnego z Konferencji. W przypadku braku podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestnicy niezwłocznie usuną wszelkie dane, uzyskane od osoby z niniejszego formularza, a także wszelkie dane dotyczące jej uczestnictwa w Konferencji. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy