แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ๒๕๖๓
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษาสูงสุด *
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน *
อาชีพ *
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy