แบบประเมินสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย
เรื่องแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ฉบับปรับปรุง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
วันที่ประเมิน *
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) *
อายุ *
หมายเลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม *
ชื่อสถานที่ปฎิบัติงานในปัจจุบัน *
สถานที่ปฎิบัติงานของคุณ อยู่ในกลุ่มใดต่อไปนี้ *
ท่านได้ดูแลผู้ป่วยหืดตามแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2563 ฉบับนี้หรือไม่ *
ท่านเคยเข้ารับฟังบรรยายวิชาการเกี่ยวกับหัวข้อ แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 นี้หรือไม่ *
ท่านมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาของ แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2563 นี้มากน้อยเพียงใด *
ความคิดเห็นของท่านต่อ แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้มาจาก *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy