SMS Info Levice
Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich použitím za účelom registrácie a s použitím za účelom odosielania SMS oznámení. Mesto Levice bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: mesto Levice
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: počas poskytovania služby.

Práva Poskytovateľa osobných údajov:
• súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Mesto Levice, Nám. Hrdinov 1, 934 01 Levice,
• Poskytovateľ má právo požadovať od mesta Levice prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
• Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Meno a priezvisko, titul *
zadajte Vaše meno a priezvisko titul
Your answer
Bydlisko *
zadajte prosím Vašu adresu trvalého pobytu
Your answer
telefónne číslo *
zadajte prosím Vaše mobilné telefónne číslo
Your answer
Oblasť informácií *
vyberte prosím oblasť informácií, v ktorej si želáte byť informovaný prostredníctvom SMS z MsÚ Levice
Required
Mám viac ako 16 rokov *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service