ANKIETA O JANIE AMOSIE KOMEŃSKIM
Szanowni Państwo !

Zespół badawczy funkcjonujący w Instytucie Pedagogiki, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, kierowany przez prof. uczelni dr hab. Barbarę Sitarską, prowadzi badania na temat „Od Jana Amosa Komeńskiego do współczesności- znaczenie idei wielkiego pedagoga dla rozwoju pedagogiki i edukacji”. Celem głównym tych poszukiwań badawczych jest analiza i interpretacja dzieł Komeńskiego i o Komeńskim dla poznania idei Wielkiego Pedagoga i ich znaczenia dla rozwoju pedagogiki i edukacji od czasów Jana Amosa Komeńskiego (XVII wiek) do współczesności (XXI wiek). Jednym z ważnych zadań zawartych w tym projekcie jest poznanie znajomości jego pedagogicznych idei i ich stosowania przez nauczycieli i wychowawców w praktyce edukacyjnej w skali kraju. Zapraszamy również studentów – przyszłych nauczycieli i wychowawców do wzięcia udziału w badaniach.

W pytaniach ANKIETY uwzględnione zostały zainteresowania badawcze członków ZESPOŁU. Założenia PROJEKTU badawczego przedstawione są na witrynie: www.comenius.uph.edu.pl , a prezentacja ZESPOŁU na: https://comenius.uph.edu.pl/ogrod, Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Otrzymane dane empiryczne – po ich opracowaniu statystycznym, analizie i interpretacji – zostaną opublikowane w postaci raportu z badań na platformie elektronicznej, a następnie w VIII tomie „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA”.

Jan Amos Komeński - obok innych sławnych postaci tamtego okresu - zaważył na biegu historii, rozwoju kultury, nauki i cywilizacji od XVII wieku po współczesność. Można zaryzykować tezę, że myśliciel ten zdobywał i zmieniał świat, zapisując się na trwałe w jego historii, oddziałując na myśl filozoficzną, życie społeczne i religijne, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

Pedagog uważany jest za prekursora współczesnej dydaktyki, twórcę zasady poglądowości i systematyczności oraz koncepcji jednolitego systemu szkolnictwa. Był zwolennikiem egalitaryzmu w edukacji. Uważał, że wszyscy -bez wyjątku- powinni mieć dostęp do szkół, ksiąg, wiedzy i każdy ma prawo do wykształcenia. Był twórcą idei pansofii czyli „naprawy rzeczy ludzkich” i idei edukacji całożyciowej / permanentnej, która w XXI wieku jest priorytetowa na całym świecie. Myśliciel największą wagę przywiązywał do wychowania i wykształcenia człowieka.

Komeńskiego filozofia wychowania i kształcenia akceptuje prawo każdej jednostki ludzkiej do rozwoju poprzez kreację edukacyjną. Humanistyczna wartość tego wyjątkowego i uniwersalnego postulatu polega na szczególnej „misji człowieka mądrego i etycznego w nowym świecie, a wiedza i wychowanie uczynią świat lepszym i pełnym ludzkiego szczęścia”. Komeński wszystkich przekonywał, że „człowieka formuje jego własna praca nad sobą, a jedynym i najlepszym tworzywem do ukształtowania człowieka prawdziwego i autentycznie ludzkiego jest wiedza”.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of University of Natural Sciences and Humanities. Report Abuse