ANKIETA O JANIE AMOSIE KOMEŃSKIM
Szanowni Państwo !

Zespół badawczy funkcjonujący w Instytucie Pedagogiki, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, kierowany przez prof. uczelni dr hab. Barbarę Sitarską, prowadzi badania na temat „Od Jana Amosa Komeńskiego do współczesności- znaczenie idei wielkiego pedagoga dla rozwoju pedagogiki i edukacji”. Celem głównym tych poszukiwań badawczych jest analiza i interpretacja dzieł Komeńskiego i o Komeńskim dla poznania idei Wielkiego Pedagoga i ich znaczenia dla rozwoju pedagogiki i edukacji od czasów Jana Amosa Komeńskiego (XVII wiek) do współczesności (XXI wiek). Jednym z ważnych zadań zawartych w tym projekcie jest poznanie znajomości jego pedagogicznych idei i ich stosowania przez nauczycieli i wychowawców w praktyce edukacyjnej w skali kraju. Zapraszamy również studentów – przyszłych nauczycieli i wychowawców do wzięcia udziału w badaniach.

W pytaniach ANKIETY uwzględnione zostały zainteresowania badawcze członków ZESPOŁU. Założenia PROJEKTU badawczego przedstawione są na witrynie: www.comenius.uph.edu.pl , a prezentacja ZESPOŁU na: https://comenius.uph.edu.pl/ogrod, Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Otrzymane dane empiryczne – po ich opracowaniu statystycznym, analizie i interpretacji – zostaną opublikowane w postaci raportu z badań na platformie elektronicznej, a następnie w VIII tomie „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA”.

Jan Amos Komeński - obok innych sławnych postaci tamtego okresu - zaważył na biegu historii, rozwoju kultury, nauki i cywilizacji od XVII wieku po współczesność. Można zaryzykować tezę, że myśliciel ten zdobywał i zmieniał świat, zapisując się na trwałe w jego historii, oddziałując na myśl filozoficzną, życie społeczne i religijne, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

Pedagog uważany jest za prekursora współczesnej dydaktyki, twórcę zasady poglądowości i systematyczności oraz koncepcji jednolitego systemu szkolnictwa. Był zwolennikiem egalitaryzmu w edukacji. Uważał, że wszyscy -bez wyjątku- powinni mieć dostęp do szkół, ksiąg, wiedzy i każdy ma prawo do wykształcenia. Był twórcą idei pansofii czyli „naprawy rzeczy ludzkich” i idei edukacji całożyciowej / permanentnej, która w XXI wieku jest priorytetowa na całym świecie. Myśliciel największą wagę przywiązywał do wychowania i wykształcenia człowieka.

Komeńskiego filozofia wychowania i kształcenia akceptuje prawo każdej jednostki ludzkiej do rozwoju poprzez kreację edukacyjną. Humanistyczna wartość tego wyjątkowego i uniwersalnego postulatu polega na szczególnej „misji człowieka mądrego i etycznego w nowym świecie, a wiedza i wychowanie uczynią świat lepszym i pełnym ludzkiego szczęścia”. Komeński wszystkich przekonywał, że „człowieka formuje jego własna praca nad sobą, a jedynym i najlepszym tworzywem do ukształtowania człowieka prawdziwego i autentycznie ludzkiego jest wiedza”.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of University of Natural Sciences and Humanities. Report Abuse