แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
เมษายน - กันยายน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1) ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการตลอดปี 2564 *
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
คุณภาพการสอบเทียบ
การให้คำปรึกษาของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
อัตราค่าบริการมีความเหมาะสม
ระยะเวลาสอบเทียบและการส่งมอบ
ความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานของเจ้าหน้าที่
ความถูกต้องของใบรายงานผล
คุณภาพการบริการโดยรวมของการให้บริการ
ช่องทางการชำระค่าบริการ
ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการติดต่อชำระเงินของเจ้าหน้าที่ที่ ส.ส.ท.
2) เครื่องมือที่ท่านต้องการส่งสอบเทียบ (ที่ ส.ส.ท. ยังไม่เปิดให้บริการ)
3) ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการให้บริการของทาง ส.ส.ท.
ช่องทางที่ท่านเข้าถึงแบบสอบถามนี้ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). Report Abuse