ลงะเบียน รัฐศาสตร์เสวนา “Impeachment, Elections and War”
รัฐศาสตร์เสวนา 2563
เรื่อง “Impeachment, Elections and War”
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 – 13.00 น.
ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 7 อาคารเกษมอุทยานิน
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน
บริเวณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 7 อาคารเกษมอุทยานิน

10.00 – 10.15 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
หัวหน้าภาควิชาการปกครอง

10.20 – 11.50 น. เสวนาเรื่อง “Impeachment, Elections and War” โดย
- รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
- อาจารย์ ดร.กัลยา เจริญยิ่ง
- อาจารย์ ดร.สุรัชนี ศรีใย
ผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์

12.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม

- จบการเสวนา -

Email address *
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
หน่วยงาน / สังกัด
Your answer
จำนวนผู้เข้าร่วมงานเสวนา *
Your answer
เบอร์ติดต่อ
Your answer
สถานที่จัดงาน ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 7 อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy