Pēc stiprības vizuāli šķiroti skuju koku zāģmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezuma laukumu atbilstoši standartam AS 2858:2008 (stiprības klases F7, F8, F11)/Визуальная сортировка пиломатериалов по стандарту AS 2858:2008 (классы прочности: F7, F8, F11)
Norises vieta: Dobeles iela 41, Jelgava, Latvija/ Место проведения: ул. Добелес 41, Елгава, Латвия

Pieteikties var līdz 30. maijam/ Заявки принимаются до 30 мая

Sīkāka informācija pa tālruni + 371 67772135 vai e-pastu - bmtrada@bmtrada.lv.
Plašāka informācija par citām apmācībām vai semināriem: bmtrada.lv/apmacibas
Более подробная информация по телефону + 371 67772135 или по электронной почте - bmtrada@bmtrada.lv.
Больше информации о других тренингах или семинарах: bmtrada.lv/apmacibas
Pieteikuma forma/Форма заявки
Uzņēmuma nosaukums/Название организации: *
Reģistrācijas numurs/Регистрационный номер: *
Juridiskā adrese/Юридический адрес: *
Korespondences adrese/Почтовый адрес: *
Konta Nr./Банковские реквизиты: *
Tālruņa numurs/Телефон: *
E-pasts/E-mail: *
Mājas lapa/Web:
Dalībnieks/Участник курса: *
Kontaktpersona/Контактная персона: *
Tālruņa numurs/Телефон: *
E-pasts/E-mail: *
Datu apstrāde un aizsardzība/ Обработка и защита данных
Piesakoties Semināram un iesniedzot savus personas datus, Jūs piekrītat, ka dati tiks apstrādāti, lai BM Trada Latvija varētu realizēt līgumiskās saistības un uzturēt kontaktus ar Jums, atbilstoši šīs programmas un BM Trada Latvija darbības mērķim.
Ar šo BM Trada Latvija apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs iesniedzat, tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Savienības personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.
Ievāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja šādu pienākumu uzliek spēkā esošie normatīvie akti.
Jums ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt Jūsu datu aktualizāciju, informāciju par Jūsu personas datu izmantošanu, kā arī pieprasīt Jūsu datu dzēšanu.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu sazienieties: bmtrada@bmtrada.lv

Принимая участие в семинаре и предоставив свои данные, Вы соглашаетесь с тем, что Ваши данные будут обработаны с целью реализации правовых обязанностей BM Trada Latvija, а так же для поддержания контакта с Вами в соответствии c этой программой и поставленными целями.

Этим BM Trada Latvija подтверждает, что предоставленная информация и личные данные будут обработаны в соответствии с требованиями нормативных актов по защите личных данных Европейского Союза.

Полученные данные не будут переданы третьим лицам, кроме случаев, когда этого требуют нормативные акты.
Вы имеете право в любой момент потребовать актуализировать Ваши данные, получить информацию об использовании Ваших данных, а также удалить Ваши данные.

Если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь по адресу: bmtrada@bmtrada.lv
Dalībnieka apstiprinājums/ Подтверждение участника *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy