ลงทะเบียนสมัครสอบ TOEIC สำหรับนักเรียน(สาธิตวไลยฯ) นักศึกษาและบุคลากร(มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ)วันพุธที่ 1 เม.ย.63
จัดสอบวันพุธที่ 1 เม.ย. 63 เวลา 13.00 น. สามารถลงชื่อสมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 23 มี.ค. 2563(ในเวลาราชการ)
เมื่อลงชื่อสมัครสอบแล้วให้มาชำระค่าสอบ ที่ชั้น 5 ห้อง LC502 ศูนย์ภาษา อาคาร75ปีฯ
1. นักเรียน นักศึกษา ค่าสอบ คนละ 800 บาท
2. บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ค่าสอบ คนละ 1300 บาท
**3.กรณีต้องการสมัครสอบประเภท Personal (ถ่ายรูปติดผลสอบ เหมือนสอบที่ศูนย์ใหญ่)
ค่าสอบคนละ 1,900 บาท (คลิกเลือกประเภทสอบ)

***ทางศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันสอบหรือยกเลิกการสอบหากมีจำนวนผู้สมัครสอบไม่ถึง30คน และปิดรับสมัครเมื่อมีจำนวนผู้สมัครเต็มตามจำนวน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางหน้า Facebook (ศูนย์ภาษา วไลยอลงกรณ์)***

**กรณีไม่เข้าสอบ หรือไม่มีหลักฐานมาแสดงในวันสอบ ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัคร**

*เฉพาะผู้ที่ต้องการสอบประเภท Personal ค่าสอบ 1,900 บาท (ถ่ายรูปติดผลสอบ เหมือนสอบที่ศูนย์ใหญ่) คลิกเลือก
กรุณาเลือก
รหัสนักศึกษา/รหัสนักเรียน
กรุณากรอกรหัสให้ครบถ้วน กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
Your answer
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
จำนวน 13 หลัก
Your answer
คำนำหน้าชือ *
กรุณาเลือก
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
Name - Surname (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
คณะ/หน่วยงาน *
กรุณาเลือก
สาขา
สำหรับนักศึกษา กรุณากรอกสาขาวิชาที่เรียน
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
E-mail ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse