การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 11
รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าแข่งขันทีมละ 3 คน (สามารถส่งได้โรงเรียนละ 1 ทีม)
ชื่อโรงเรียน *
(กรอกชื่อโรงเรียน ไม่ต้องใส่คำว่า "โรงเรียน")
Your answer
ที่อยู่โรงเรียน *
(กรอกที่อยู่ของโรงเรียนที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์)
Your answer
โทรศัพท์โรงเรียน *
(กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน)
Your answer
คำนำหน้าครูควบคุมทีม *
ชื่อ-สกุลครูควบคุมทีม *
Your answer
โทรศัพท์มือถือครูควบคุมทีม *
(กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ)
Your answer
E-mailของครูควบคุมทีม *
(กรอก E-mail Address)
Your answer
คำนำหน้าผู้เข้าแข่งขันคนที่1 *
ชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขันคนที่1 *
Your answer
ชั้นเรียนผู้เข้าแข่งขันคนที่1 *
คำนำหน้าผู้เข้าแข่งขันคนที่2 *
ชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขันคนที่2 *
Your answer
ชั้นเรียนผู้เข้าแข่งขันคนที่2 *
คำนำหน้าผู้เข้าแข่งขันคนที่3 *
ชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขันคนที่3 *
Your answer
ชั้นเรียนผู้เข้าแข่งขันคนที่3 *
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมแข่งขัน *
(โรงเรียนของท่านได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฯ รวมครั้งนี้ เป็นครั้งที่เท่าใด)
การรับทราบข้อมูล *
(ท่านรับทราบข้อมูลการแข่งขันจากทางใด เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
ข้อเสนอแนะ
(กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy