แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
รหัสนักศึกษา *
Your answer
คำนำหน้า *
ชื่อ *
Your answer
สกุล *
Your answer
สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา *
วัน/เดือน/ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
3. ที่อยู่ปัจจุบัน *
เลขที่/หมู่/หมู่บ้าน/ตรอก/ซอย/ถนน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด/รหัสไปรษณีย์
Your answer
โทรศัพท์/โทรสาร *
Your answer
E-mail
Your answer
4. จังหวัดภูมิลำเนา *
Your answer
5. สถานภาพการทำงานปัจจุบัน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service