Опитування експертів щодо доступності у кримінальних справах безоплатної правової допомоги для вразливих груп мешканців Півдня України
Це опитування проводиться громадською організацією «Десяте квітня» (м. Одеса) в рамках проекту “Захисник”, що фінансується Радою Європи та має на меті проведення незалежної оцінки стану надання безоплатної правової допомоги у кримінальних провадженнях вразливим верствам мешканців трьох південних областей України (Миколаївської, Одеської та Херсонської областей).
Участь в опитуванні є анонімною. Результати дослідження будуть подані в узагальненому та знеособленому вигляді.
Будь-яка контактна інформація необхідна організаторам лише для уточнення (за потреби) відповідей експертів для максимально повного їх врахування під час дослідження.
1. ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ
1.1 На Вашу думку, які групи громадян слід вважати вразливими в Україні? *
Так
Ні
Не знаю
Літні люди
Люди з інвалідністю
Національні меншини, включаючи ромів
Внутрішньо переміщені особи
Біженці та інші люди з потребами міжнародного захисту
Діти
Особи, позбавлені волі
Жертви катувань
Жертви торгівлі людьми та рабства
Неграмотні особи чи інші особи з надзвичайно поганою освітою
Іноземці
Малозабезпечені особи
Інші особи
Ваш коментар (за потреби):
Your answer
1.2 На Вашу думку, чи українська система правосуддя в цілому ефективно функціонує для вразливих груп громадян? *
Ваш коментар (за потреби):
Your answer
1.3 Грунтуючись на своєму досвіді, як би Ви оцінили якість послуг, що надаються вразливим групам населення з боку наступних посадовців (установ): *
Дуже погано
Погано
Ні добре, ні погано
Добре
Дуже добре
Судді (суди)
Прокурори
Поліція
Центри безоплатної правової допомоги
Приватні адвокати
Омбудсмен
Неурядові організації
Ваш коментар (за потреби):
Your answer
1.4 На Вашу думку, чи всі групи населення, які можна назвати вразливими, мають доступ до безоплатної правової допомоги відповідно до Закону? *
Ваш коментар (за потреби):
Your answer
1.5 Ґрунтуючись на своєму досвіді, як би Ви оцінили довіру вразливих груп населення до наступних посадовців (установ): *
Дуже погано
Погано
Ні добре, ні погано
Добре
Дуже добре
Судді (суди)
Прокурори
Поліція
Центри безоплатної правової допомоги
Приватні адвокати
Омбудсмен
Неурядові організації
Ваш коментар (за потреби):
Your answer
1.6 Ґрунтуючись на своєму досвіді, як би Ви оцінили якість правових послуг, що надаються у кримінальних провадженнях представникам вразливих груп з боку таких посадовців (установ): *
Дуже погано
Погано
Ні добре, ні погано
Добре
Дуже добре
Судді (суди)
Прокурори
Поліція
Центри безоплатної правової допомоги
Приватні адвокати
Омбудсмен
Ваш коментар (за потреби):
Your answer
2. ДОСТУПНІСТЬ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ
2.1 Чи вважаєте Ви систему українського правосуддя в цілому доступною для представників вразливих верств населення? *
Ніколи
Рідко
Іноді
Зазвичай
Завжди
Правова допомога
Прибуття до місця досудового розслідування або судового провадження
Залучення потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів
Зберігання і пересиланням речей і документів.
Ваш коментар (за потреби):
Your answer
2.2 Ґрунтуючись на своєму досвіді, чи вважаєте Ви, що вразливим групам населення повністю надається інформація про закони та регуляції що стосуються безоплатної реалізації прав та можливостей, а також отримання допомоги й послуг з боку таких установ: *
Дуже важко отримати
Важко отримати
Можливо отримати
Легко отримати
Дуже легко отримати
Судді (суди)
Прокурори
Поліція
Центри безоплатної правової допомоги
Асоціації адвокатів
Омбудсмен
Місцева влада
Неурядові організації
Ваш коментар (за потреби):
Your answer
2.3 Ґрунтуючись на своєму досвіді, як Ви вважаєте, які з наступних факторів істотно впливають на можливість доступу до правосуддя у кримінальних справах? *
Так
Ні
Не знаю
Недовіра
Етнічна приналежність
Освітній рівень
Соціально-економічний стан
Стать
Інвалідність
Недостатня обізнаність щодо законодавства та правил
Відсутність доступу до відповідної інформації
Географічна відстань до суду
Доступність приміщень суду
Витрати на юридичні послуги / доступ до безкоштовних послуг (переклад, транспортні збори, витрати на судово-медичну експертизу тощо).
Якість безоплатної правової допомоги
Доступність правової допомоги
Ваш коментар (за потреби):
Your answer
2.4 Грунтуючись на своєму досвіді, що Ви вважаєте найбільше заважає представникам вразливих верств в реалізації права на справедливий суд у питаннях, пов'язаних з кримінальними справами? *
Так
Ні
Не знаю
Висока вартість послуг
Недостатній доступ до безкоштовної правової допомоги
Погана якість правової допомоги
Витрати на судові витрати та судово-медичну експертизу
Відсутній або поганий доступ до інформації (переклад мовами меншин)
Тривалість судового провадження
Занадто ускладнена процедура
Корупція
Вплив на рішення особистих зв'язків / політичний вплив
Відсутня або слабка обізнаність про права, можливості та можливу допомогу
Упередження щодо вразливих груп
Відсутність посвідчення особи
Відсутність доступу до медіації, особливо в дрібних злочинах
Ваш коментар (за потреби):
Your answer
3. РІВНІСТЬ СТАВЛЕННЯ
3.1 Ґрунтуючись на своєму досвіді, чи вважаєте Ви, що представники вразливих груп мають рівне ставлення у наступних державних установах, порівняно з більшістю населення України? *
Ніколи
Рідко
Іноді
Зазвичай
Завжди
Судді (суди)
Прокурори
Поліція
Центри безоплатної правової допомоги
Пенітенціарна служба (в'язниці)
Ваш коментар (за потреби):
Your answer
3.2 Виходячи з Вашого досвіду, запити та скарги від представників вразливих верств відхиляються судами, органами прокуратури та правоохоронними органами, правозахисними установами та іншими органами державної влади, через… *
Ніколи
Рідко
Іноді
Зазвичай
Завжди
Упередження / дискримінація
Політичний вплив
Корупція
Неформальні зв’язки між органами влади на місцевому рівні
Брак професіоналізму
Відсутність інформації про проблеми та перешкоди, з якими стикаються представники вразливих верств
Такої проблеми не існує або вона не є систематичною
Ваш коментар (за потреби):
Your answer
3.3 Ґрунтуючись на своєму досвіді, чи вважаєте Ви, що справи за участі представників вразливих груп зазвичай вирішуються протягом більш тривалого часу, аніж щодо більшості населення? *
3.4 Якщо Ви відповіли "Так", то чому це займає більше часу? *
Так
Ні
Не знаю
Брак професіоналізму в роботі суду / інших державних органів
Відсутність розуміння своїх прав та потреб у взаємодії з судом/ іншими державними установами
Відсутність серед уразливих груп інформації про свої права
Брак безкоштовної правової допомоги
Низька якість правової допомоги
Недостатні кошти на покриття процесуальних витрат (переклад, судово-медична експертиза, транспорт тощо)
Інше
Ваш коментар (за потреби):
Your answer
4. СФЕРИ МОЖЛИВОГО ЗАНЕПОКОЄННЯ
4.1 Ґрунтуючись на своєму досвіді, що Ви бачите як найбільш актуальні проблеми, що в цілому стоять перед вразливими верствами населення? *
Ніколи
Рідко
Іноді
Зазвичай
Завжди
Дискримінація з боку державних установ
Дискримінація щодо доступу до освіти
Шкільна сегрегація
Дискримінація в доступі до здоров'я
Дискримінація у сфері доступу до соціальних, пенсійних та страхових прав інвалідів
Дискримінація з боку органів поліції та насильницьке поводження
Дискримінація при доступі до працевлаштування
Дискримінація у доступі до житла
Забезпечення права власності
Земельні спори
Виселення
Сімейні правовідносини
Відсутність доступу до інформації
Інше