Dotazník pre turistov - dotazník spokojnosti
Venuj prosím niekoľko minút svojho času vyplnením následujúceho dotazníku.Očakávam tvoje odpovede zo skúsenosti, nielen účasť v ankete.
Email address *
NAVIGÁCIA V TERÉNE
V zložitejšom teréne potrebuješ navigáciu, orientáciu. Rozdiely sú v aktualizácií údajov, kde digitálne sú pružnejšie, digitálne zas potrebujú energiu, výkonné prístroje a sú pomerne ťažké, objemné
Pre navigáciu v teréne používam: *
Required
Poznámka
Your answer
TLAČENÉ VYDANÉ MAPY
Tlačené mapy majú určité časové oneskorenie voči existujúcemu fyzickému stavu, obmedzenosť priestoru, majú však dobré plastické zobrazenie, vrstevnice, obsahujú potoky a vodné toky, ale aj grafické rozlíšenie napr. prikázaného smer trasy, či zaistených technických úsekov, obsahujú terénne znaky, bralá, osamotené stromy, lávky, osamotené stavby, elektrické vedenia, stožiare, vyhliadky, cintoríny, zrúcaniny, pamiatky, rezervácie, chránené územia, ochranné pásma, geomorfologické členenie výškové kóty vrchov, označenie sediel s ich pomenovaním a podobne.
Vyhovuje ti stav, množstvo, kvalita a aktuálnosť informácií v mapách? *
Required
Poznámka
Your answer
APLIKÁCIE V SMARTFÓNE, TABLETE, GPS PRÍSTROJI)
Digitálne formy predstavujú rozličné mobilné aplikácie, kde existuje ich prenos a úprava v PC a naopak, takže je možné si na PC pripraviť trasy a následne sa nechať navigačne v teréne kontrolovať. Pri túre zas zaznamenávať trasy a záujmové body a tie spracovať na PC. Orientácia v teréne je možná aj náhľadom v 3D a čo s vizuálnym porovnaním prináša neuveriteľný komfort. Navigácia a kontrola plánovanej trasy má určité problémy. V zložitejšom teréne vysokohorskom teréne, však môže zlyhávať najmä v strmých stenách, roklinách, ale aj v hustých lesoch. Chýbajú niektoré orientačné útvary, vodné toky, terénne útvary, ich pomenovanie, kóty, rozlíšenie trás (technické pomôcky, prikázaný smer túry) . Štandardy sa však líšia podľa aplikácie a druhu zvolenej podkladnej mapy.
Ako hodnotíš digitálne navigačné aplikácie v teréne? Vyhovuje ti stav, množstvo, kvalita a aktuálnosť informácií v digitálnej forme? *
Required
Poznámka
Your answer
IDENTIFIKÁCIA SLUŽIEB. Nie je vhodný systém označovania zariadení služieb v mapách. Piktogramy nerozlišujú napr. medzi chatami pre služby turistom od chát podnikových.
Zariadenia služieb značené, či už v tlačených alebo digitálnych mapách nie sú rozlíšené podľa sezónnosti, problémom je napr. zlá identifikácia chát a služieb, kde sa rovnakým symbolom označuje sezónna, víkendová, denná, podniková, či verejná chata, nie je kategorizácia služby. Je to hlbší problém. pozri 277 V Y H L Á Š K A Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 26. júna 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried
Ako hodnotíš identifikáciu jednoznačnosti zariadení a služieb? *
Required
Poznámka
Your answer
NÁROČNOSŤ TRÁS.
Problém tkvie v tom, že najmä digitálne značenie nerozlišuje prikázaný smer postupu, (rebríky, ferraty) technické zariadenia, reťaze, rebríky, čo vedie k omylom málo informovanej verejnosti, kde vzniká dojem, že je rovnaká náročnosť niekde v lese, v údolí a v nejakom technicky zabezpečenom sedle, napr. vo Vysokých Tatrách, či na rebríkoch v Slovenskom raji, Fatre a podobne. Nerozlíšenie a jednotný štýl označovania a rovnaké značky a značenie, grafické vyjadrenie v ľahkých terénoch aj v exponovaných, môže a vedie k tragickým omylom!
Ako vnímaš značenie trás a rozlíšenie z hľadiska náročnosti trasy, ktoré sú a kde sú vybavené technickými pomôckami na turistických chodníkoch. (reťaze, rebríky, stúpačky...) *
Poznámka
Your answer
ZNAČENIE V TERÉNE.
Zhodnoť fyzický stav označenia, výpovednú hodnotu, aktuálnosť údajov, presnosť. Zamysli sa nad značením v havarijných prípadoch, napr. lesné polomy, podmyté lávky, strhnuté chodníky, kde ani dlhé roky po udalosti nie sú označené upozornením. Dlhé roky sa taktiež nerieši náhradná obchádzka, či priesek. Taktiež zlyháva spolupráca so správou lesa, ktorý by mal turistický klub (KST) upozorniť na tieto dôležité okolnosti a v spolupráci pružne nájsť riešenie
Zhodnoť stav značenia chodníkov, informačných tabulí a smerovníkov. Ako vnímaš fyzické značenie turistických chodníkov v teréne na Slovensku. *
Poznámka
Your answer
AKTUÁLNOSŤ NÁPRAVY, REAKCIA , ODOZVA NA VZNIKNUTÚ MIMORIADNU SITUÁCIU (POLOMY, POŽIARE, STRŽE...)
Z hľadiska bezpečnosti je dôležitá vzájomná informovanosť zúčastnených orgánov a inštitúcií, schopnosť rýchlej reakcie na prijatú informácii, schopnosť ju riešiť. Často sú známe že polomy zostávajú dlhé roky nepreseknuté a chodníky sa stávajú neprechodné čo môže byť nebezpečné z hľadiska následných improvizácií turistov a návštevníkov.
Je podľa teba problém v informačných tokoch medzi lesmi, obcami a turistickými značkármi? *
Poznámka
Your answer
SPOLUPRÁCA NA ODSTRAŇOVANÍ DIELČICH NEDOSTATKOV
SPOLUPRÁCA. Páčilo by sa ti, ak by sa dalo aj tvojim pričinením prispieť k náprave prípadných chýb, upresnení, existujúceho značenia turistických, bežkárskych, cyklo či iných (ďalej len turistických) trás, polôh a stavu smerovníkov, ich polôh, upresnenia GPS trás, príspevkami s popisom trás, fotodokumentáciou a podobne?
Mám takéto predpoklady a viem pomôcť: *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service