Dziękujemy rodziną, które zapisały się, aby gościć pilegrzymów


Życzymy Wam, aby Dni w Diecezjach były czasem poznawania Kościoła i umacniania wiary, którą będziemy dzielić się w naszych domach, w naszej parafii, diecezji, a także w Krakowie!