Анкета за архитекти, инженери и фирми, участващи в проектирането, изпълнението и контрола на строителството  
Настоящият въпросник е изготвен с цел провеждане на проучване за настоящото състояние и готовността на участниците в инвестиционното проектиране и строителния процес за въвеждане на строително информационно моделиране (СИМ) при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите. Резултатите от анкетата ще се използват при подготовката на Дългосрочна стратегия за въвеждане на СИМ като основа на цифровата трансформация на строителния сектор.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. По какъв начин предавате документацията на инвестиционните проекти за съгласуване и одобряване? *
2. Спазват ли се нормативно определените срокове за изпълнение на  процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционен проект? *
3. Спазва ли се нормативно определеният срок за издаване на разрешение за строеж? *
4. Срещате ли проблеми с намирането на информация при одобряващите органи относно одобрените инвестиционни проекти? *
5. Имате ли оборудване за изготвяне на документацията на инвестиционните проекти изцяло в електронен вид? /за проектантски фирми/ *
6. Имате ли оборудване за работа с документацията на инвестиционните проекти изцяло в електронен вид? /за строителни фирми и консултанти/ *
7. Имат ли Вашите служители необходимата подготовка за изготвяне на инвестиционните проекти изцяло в електронен вид? /за проектантски фирми/ *
8. Имат ли Вашите служители необходимата подготовка за работа с инвестиционните проекти изцяло в електронен вид? /за строителни фирми и консултанти/ *
9. Как оценявате съдържанието на строителната документация, която получавате за/от строежите? /за строителни фирми и консултанти/ *
10. От какъв характер са най-често срещаните грешки в строителната документация? (Можете да посочите повече от един отговор) *
Required
11. Колко време смятате, че губите в изясняване на грешна информация включена в строителната документация? *
12. Смятате ли, че информацията включена в строителната документация на етапите проектиране и изпълнение е лесна за възприемане, съгласуване, оценяване и работа? *
13. Доволни ли сте от текущото приложение на софтуерни услуги в ежедневната Ви работа? *
14. Смятате ли, че електронно и дистанционно предаване на строителната документация ще улесни работата Ви? *
15. Виждате ли необходимост някои от документите по проектите да бъдат проверявани автоматично от софтуер? *
16. Кои строителни книжа смятате, че могат да бъдат предавани и проверявани електронно? (Можете да посочите повече от един отговор) *
Required
17. Доколко сте запознати с BIM (СИМ)? (BIM - Building Information Modeling, още познато като СИМ - Строително-Информационно Моделиране). Моля да отбележите методите, които познавате *
Required
18. Смятате ли, че прилагането на BIM (СИМ) би улеснило оценяването на законосъобразността на проектите и ще подобри Вашата работа? *
19. Смятате ли, че прилагането на BIM (СИМ) би оптимизирало процеса на проектиране и би довело до подобряване качеството на инвестиционните проекти? /за проектантски фирми/ *
20. Смятате ли, че прилагането на BIM (СИМ) би оптимизирало процеса на оценяване на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор? /за консултанти/ *
21. Смятате ли, че прилагането на BIM (СИМ) би оптимизирало управлението на инвестиционните проекти и би довело до снижаване на себестойността при изпълнението им? /за строителни фирми/ *
22. Смятате ли, че въвеждането на изисквания за изготвяне на проектите в определени дигитални файлови формати ще подобри качеството на информацията? *
23. Смятате ли, че създаването и поддържането на електронно досие за всеки строителен проект ще подобри контрола на строително-инвестиционния процес? *
24. Смятате ли, че въвеждането на изискване с проектите да се предава и строително-информационен модел на обекта ще подобри управлението и контрола на строително-инвестиционния процес, както и управлението на експлоатационните разходи? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy