Formulir Donasi Bale Cijulang

donatur nguningakeun yen donasi teu aya syaratna, sanes hasil tina tindakan nu teu saluyu sareng aturan hukum, sarta sanes dana ti pamarentah

donatur menyatakan bahwa donasi adalah tanpa syarat, bukan hasil dari tindakan pelanggaran hukum, serta bukan berasal dari dana pemerintah

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question