Request edit access
แบบฟอร์มลงทะเบียนสมาชิก ส.น.ท.ฝ.
แบบฟอร์มนี้จัดทำเพื่อการลงทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมป์

สมาชิกสามัญ : สมาชิกที่เป็นนักเรียนไทยในฝรั่งเศส
สมาชิกวิสามัญ : สมาชิกที่มีสถานะอื่นๆ

ท่านจะมีสถานภาพสมาชิกอย่างเป็นทางการเมื่อท่านทำการกรอกแบบฟอร์มนี้พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเสร็จ และได้รับอีเมล์ยืนยันความเป็นสมาชิกจากสมาคม

**ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บใช้เป็นฐานข้อมูลของ ส.น.ท.ฝ. และ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในฝรั่งเศส เพื่อใช้ในงานสถิติ การจัดกิจกรรม และการดูแลช่วยเหลือสมาชิกยามฉุกเฉิน โดยจะไม่มีการเผยแพร่แก่สมาชิกท่านอื่นหรือในที่สาธารณะแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุลภาษาไทย *
Your answer
ชื่อ - นามสกุลภาษาอังกฤษ *
Ex: Jaidee SUKJAI
Your answer
ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษา *
กลุ่มสาขาวิชา *
วิทยาศาสตร์ : รวมวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แพทย์และเภสัช // สังคมศาสตร์ : รวมประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ // วิศวกรรมศาสตร์: วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา. // กฏหมายและรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ // การบริหารจัดการ : รวมการเงิน การคลัง การธนาคาร // มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ : วรรณคดี ภาษาศาสตร์ ปรัชญา. // หมวดอื่นๆ : ex. กำลังเรียนภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
สาขาวิชาที่กำลังศึกษา *
Your answer
ชื่อสถาบันที่ศึกษาและเมืองที่ตั้ง (université,ville) *
Ex: Aix-Marseille Université, Marseille
Your answer
รหัสไปรษณีย์ที่พักอาศัย *
Your answer
ปีที่เริ่มศึกษา (ค.ศ.) *
Ex: 2016
Your answer
ปีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ค.ศ.) *
Ex : 2020
Your answer
ประเภทของทุน *
ชื่อทุนที่ได้รับ *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service