แบบฟอร์มปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก ประจำปี 2564
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 กำหนดให้ มีการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก ประจำปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำฐานข้อมูลไปใช้ประกอบการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสหกรณ์ ด้านการบริการที่ดีกับสมาชิกต่อไป ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจาก สมาชิกทุกท่าน กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่าน กรอกแบบปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก ประจำปี 2564 ให้ ครบถ้วนสมบูรณ์

ขอขอบคุณความร่วมมือในการกรอกข้อมูลของท่าน

กรุณาตอบกลับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ลุ้นรางวัล 100 รางวัล จับรางวัล วันที่ 27 เมษายน 2564
ประเภทสมาชิก *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
เลขที่สมาชิก
ไม่ต้องกรอกถ้าหากไม่แน่ใจหรือจำไม่ได้
ตำแหน่ง *
หน่วยงาน *
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน *
วัน - เดือน - ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ *
เลขประจำตัวประชาชน *
สถานภาพ *
ชื่อ - สกุล คู่สมรส
เว้นว่างไว้หากไม่มี
เบอร์โทรศัพท์มือถือคู่สมรส
เว้นว่างไว้หากไม่มี
มีบุตรจำนวนกี่คน
เว้นว่างไว้หากไม่มี
บุตรชายกี่คน
เว้นว่างไว้หากไม่มี
บุตรหญิงกี่คน
เว้นว่างไว้หากไม่มี
ประเภทบุคลากร *
รายได้ต่อเดือน *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
เป็นที่อยู่ของ *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
อีเมล์
ที่อยู่ปัจจุบัน
เว้นว่างไว้หากเป็นที่อยู่เดียวกันกับก่อนหน้า
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เป็นที่อยู่ของ
Clear selection
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ *
มีความเกี่ยวข้องเป็น *
เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ *
ที่อยู่ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้
เว้นว่างไว้หากเป็นที่อยู่เดียวกันกับก่อนหน้า
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy