II Seminarium Naukowe - Disability Studies. Kobiecość w niepełnosprawności.
Zakład Badań Nad Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy wsparciu Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego organizuje II Rzeszowskie Seminarium Naukowe Disability Studies,które poświęcone będzie problematyce kobiecości w niepełnosprawności.
Wydarzenie ma na celu promowanie dobrych praktyk i przełamywanie tabu w zakresie kobiecości i jej niepełnosprawności. Wydarzenie odbędzie się 25 stycznia 2019 r. w godz. od 11.00 do 17.00 na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Więcej informacji Zakład Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną tel. 17 872 1829.
Email address *
Imię i Nazwisko uczestnika *
Numer telefonu uczestnika *
*INFORMACJE DODATKOWE. Udział w Seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału w Seminarium prosimy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy w terminie do 25.01.2020 r. Więcej informacji: Zakład Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną tel. 17 872 1829. *
*INFORMACJE DODATKOWE Informujemy Państwa, iż w trakcie Seminarium robione będą zdjęcia, które mogą być wykorzystywane np. w mediach lokalnych oraz społecznościowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). *
*KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej, jako „RODO”, informujemy, że: Organizatorem Seminarium jest Uniwersytet Rzeszowski (dalej jako „Administrator Danych Osobowych”), Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów, tel. + 48 17 872 10 00 (centrala telefoniczna), tel/fax: + 48 17 872 12 65, e-mail: info@ur.edu.pl, NIP: 813-32-38-822, REGON: 691560040. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem +48 17 872 34 39, +48 17 872 36 46 oraz adresem e-mail: iod@ur.edu.pl. Uczestnikiem Seminarium jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Seminarium (dalej jako „Uczestnik”). Dane, które nam Państwo przekazujecie będą przetwarzane w celu:•rejestracji na Seminarium, prowadzeniem listy obecności (artykuł 6 ustęp 1 litera b i c RODO). Podany przez Państwa numer telefonu może zostać wykorzystany przez Fundację w celu dopełnienie formalności związanych z rejestrację na Kongres;• a także w celu naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest ewentualne ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO);• istnieje możliwość, iż przebieg Seminarium, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz publikowany w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, YouTube) i stronach internetowej UR oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. Państwa dane będą przechowywane przez okres:• do czasu odwołania przez Państwa zgody;•w przypadku zapisu na konferencję przez 6 lat. Okres ten wynika z przepisów prawa (ustawa o rachunkowości i Kodek cywilny). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Macie również Państwo prawo do zgłoszenia się do Administratora danych , jeżeli macie zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). *
*Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji dotyczącej organizowania kolejnych edycji Seminarium. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy