แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (ปจ.3)
แบบสอบถามนี้จัดขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
1.ความพึงพอใจผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด
โปรดระบุจังหวัด *
2. ชื่อ-นามสกุล
ข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ
โปรดระบุชื่อ-นามสกุล *
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด ในระดับใด
ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
2. การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
3. การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง
4. การให้บริการอย่างเสมอภาค โดยไม่ลือกปฏิบัติ
5. มีช่องทางการสื่อสารและให้บริการที่หลากหลาย
6. มีจิตบริการ
7. มีความสามารถในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
8. มีป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
9. จุดให้บริการมีความสะดวก สะอาด เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
10. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่ง น้ำดื่ม ที่จอดรถ ห้องน้ำ
Clear selection
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy