Constructive Problems #1 - Public Input

Čo Ťa trápi v Tvojej krajine, vo svete, v Tvojom okolí, v Tvojom živote? Buď špecifický/á.

Napríklad:
"Serie ma, že dnešné deti trávia strašne málo času športom."
"Trápi ma, že keď sa prejdem po ulici, nachádzam strašné množstvo špakov z cigariet."

Jednoducho sa zamysli nad tým, čo Ťa trápi a napíš to. V krátkosti alebo sa rozpíš, čokoľvek Ti viac vyhovuje.

Tešíme sa na Tvoje problémy :D

Pravidla: píš problémy, nie riešenia; politiku a náboženstvo vynechaj; buď špecifický/á;

---

What bothers you in your country, world, your neighbourhood, your life? Be specific.

E.g.:
"It pisses me, that todays children spent too little time doing sports."
"It bothers me to see that many cigarette butts on the streets."

Just think about what bothers you and write it down. Be short or not, whatever fits you.

We're looking forward to your problems :D

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question