Pristupni obrazac LAG Mura Drava

Lokalna akcijska grupa (LAG) Mura-Drava temeljem članka 13. Statuta udruge, propisala je izgled obrasca za pristupanje LAG-u te podatke koje Prijavitelj mora ispuniti kako bi prijava u LAG bila pravovaljana.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image