หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการเรียนรู้แบบโครงงาน
ใบงานที่ 2
ห้อง *
เลขที่ *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ตอนที่ 1
2.1 สร้างทางเลือกหัวข้อเรื่องที่นักเรียนสนใจ
1) ชื่อโครงงานที่ 1. เรื่องที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับรายวิชาเรียน *
กำหนดชื่อเรื่องกรองในช่องนี้
Your answer
2) ชื่อโครงงานที่ 2. เรื่องทั่วไปที่นักเรียนให้ความสนใจ *
กำหนดชื่อเรื่องกรองในช่องนี้
Your answer
3) ชื่อโครงงานที่ 3. เรื่องเหตุการณ์ปัจจุบัน /เรื่องที่น่าสนใจ/เรื่องอื่นๆ *
กำหนดชื่อเรื่องกรองในช่องนี้
Your answer
จากข้อ1), 2), 3) นักเรียนเลือกหัวข้อใดเป็นหัวข้อโครงงาน *
ตอนที่ 2
2.2 การกำหนดหัวข้อรองที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
หัวข้อโครงงานของนักเรียนคือเรื่อง....... *
Your answer
หัวข้อรองหรือหัวข้อย่อยที่ศึกษามีอะไรบ้าง (กำหนดมาประมาณ 2-6 หัวข้อ) *
1.
Your answer
*
2.
Your answer
3
Your answer
4
Your answer
5
Your answer
6.
Your answer
ตอนที่ 3
2.3 ขั้นตอนการทำโครงงาน
1. ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการจัดทำโครงงาน *
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ให้นักเรียนทำเครื่องหมายให้ถูกต้องระหว่างกิจกรรมกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน *
ขั้นวางแผน
ขั้นการปฏิบัติงาน
ขั้นการตรวจสอบเผยแพร่
1.การกำหนดชื่อเรื่อง
2.การกำหนดหัวข้อรองและหัวข้อย่อย
3.การสืบค้นและจัดเก็บข้อมูล
4.การเผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์
5.การตรวจสอบความเรียบร้อย
6.การวางแผนการจัดเก็บข้อมูล
7.การคัดเลือกข้อมูลเพื่อจัดทำชิ้นงาน
8.การจัดทำรายงาน
9.การจัดทำแผ่นพับ
10.การสร้างแฟ้มจัดเก็บข้อมูล
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms