Volunteers FLOATING CASTLE 2022


Pozdravljeni, prostovoljci in prostovoljke! / Hello, volunteers! (English below)
Dobrodošli na Floating Castle Grad Snežnik - brez vas ga ne bo. Veseli smo, da ste se odločili, da boste prispevali svoj čas in energijo ter z nami soustvarili ta festival.

• KDAJ & KJE
NOVA LOKACIJA dobri stari Grad Snežnik:
https://www.google.com/maps/place/Grad+Sne%C5%BEnik/@45.6827335,14.4515879,14z/data=!4m9!1m2!2m1!1sgrad+sne%C5%BEnik!3m5!1s0x4764cf4662d3ee3d:0x8f30767dcaad86c8!8m2!3d45.6828084!4d14.4691939!15sCg1ncmFkIHNuZcW-bmlrWg8iDWdyYWQgc25lxb5uaWuSAQZjYXN0bGU

• FLOATING CASTLE MASTERCLASS 25.7.-3.8.2022
(glasbene, performativne, scenografske & druge delavnice na območju festivala)

• FESTIVAL PLAVAJOČI GRAD, grad Snežnik 4.-7.8.2022
(mednarodni site-specific glasbeni, lutkarski, ulično-gledališčni festival)

• SISTEM PROSTOVOLJSTVA
Skupaj ustvarjamo čudovit dogodek, ki bo nepozabna izkušnja za obiskovalce, nastopajoče in sodelujoče. Vsak s svojim trudom in časom doprinese nekaj nepogrešljivega, zato si stojimo ob strani, pomagamo ter smo zanesljivi.

• V ZAMENO DOBIM
Brezplačen vstop na festival, hrano in prenočišče/kamp. Spoznaš lahko mnogo novih in neverjetnih ljudi s celega sveta, izpilš tuje jezike, preplešeš travnike in vaška dvorišča, pridobiš izkušnjo dela na festivalu ter na polno uživaš v lepi naravi, dobri družbi in čarobni atmosferi.

• OBVEZNOSTI
Delovna obveznost posamezne/ga prostovoljke/ca je 6 ur na dan; lahko se zgodi, da imaš 4 precej aktivne ure ali pa 7 zelo na izi uric. Število variira od področja prostovoljskega dela do potreb - na splošno velja, da je dela dovolj, in da se delo vedno najde (vedno lahko kaj uredimo ali komu priskočimo na pomoč). Nekatere obveznosti si dodelimo za cel potek festivala vnaprej, druge obveznosti pa dorečemo sproti. Hkrati poskušamo čim bolj prisluhniti željam prostovoljcev in prostovoljk ter prepoznati vaše močne točke. Slackerjev ne toleriramo.

• SKLOPI PROSTOVOLJSTVA
- Roadie: pomoč nastopajočim pred in po nastopu, pomoč pri nošenju inštrumentov;

- Stage work: Pomoč nastopajočim pred, med in po nastopu s tehnikalijami. Pomoč tehniku, ozvočevalcu, če je potrebno. Predstavitev nastopajočih tehnikom. Laufanje po luči in kable;

- Green room varnostnik: čuva green room, kjer imajo nastopajoči shranjene svoje inštrumente in ostale rekvizite za nastop;

- Kuhinja: potrebujemo prostovoljce z osnovnim kuhinjskim znanjem in veseljem do sekljanja, rezanja in mešanja, ki izpolnjujejo osnovne higienske standarde, pmagaš pri pripravi obrokov za nastopajoče in ekipo;

- Bar (prodaja pijače, majic): zaželjene so izkušnje dela v baru, spretnost, hitrost, prijaznost in pripravljenost na izzive ter predvsem zanesljivost in poštenost;

- Vstopnina (v času festival): klikanje kart, prodajanje kart, zavezovanje zapestnic, usmerjanje - prostovoljci naj bodo natančni, odgovorni, prijazni;

- Barikade (v času festivala): čuvanje goznih potk na obrobju festivala, kjer se radi tihotapijo švercarji brez kart

- Registracije: sprejem in registracije nastopajočih, osnovno informiranje in usmerjanje, tudi nekoliko birokratsko delo - za tiste, ki ste precej organizirani in sistematični;

- Info point: prostovoljci informirajo obiskovalce o dogodkih, prostoru, programu ter jih usmerjajo - naj bi bili prijazni in dobri v komunikaciji ter hkrati lahko hitro sledijo morebitnim spremembam;

- Sazas: izpolnjevanje Sazas obrazcev z nastopajočimi - zelo natančno delo, vendar ključno za uspešen festival;

- Fizična in tehnična dela: prostovoljcem naj ne bo tuja gradnja osnovnih konstrukcij in/ali električarska dela, delo z orodjem naj jim bo domače;

- Pomoč pri infrastrukturi in logistiki: usmerjanje avtov na parkirišču oz. ustavljanje avtov, da ne zapeljejo na pešcone/prizorišča, pomoč pri pripravljanju prireditvenega prostora;

- Eco team: vzdrževanje čistega prizorišča in tabora - prostovoljci naj bodo ekološko ozaveščeni, delavni, samoiniciativni in potrpežljivi; letos bo poudarek na Eko in Zero Waste konceptu, saj želimo vzpostaviti dolgoročno eko infrastrukturo

- Udarni bataljon: potrebujemo tudi prostovoljce vseh naštetih profilov z ekstremno sposobnostjo za iznajdljivost in prilagodljivost - prostovoljci so fleksibilni in bodo vskočili tja, kjer jih bodo potrebovali;

- Vozniki (naloge: nujna nabava v trgovini, prevoz ljudi ...): oseba naj ima izpit za avto, po možnosti lasten avto, naj bo fleksibilna, odgovorna - povrnemo stroške goriva;

- Mentor skupine prostovoljev: koordinacija skupine prostovoljcev - ključna oseba, odgovorna za koordinacijo prostovoljcev na določenem področju (po možnosti povratni prostovoljec).

POSPRAVLANJE: po festivalu vsi ostanemo in skupaj pospravimo!

Etno Histerija: tudi potrbujemo prostovoljce, to je zelo intenzivna 2tedenska glasbena delavnica, na kateri je prostovoljski dan zelo dinamičen, čez dan se skrbi za tabor, bolj gospodinjska opravila, vožnja, kuhinja, pospravljanje, nakupi, zvečer se hodi na koncerte in turneje, bolj roadie opravila, vožnja, prenašanje inštrumentov, pomoč pri koncertu, prodajanje CDjev in majic. Če se pridružiš kot prostovoljec na Etno Histeriji si potem z orkestrom 10 dni, ko se začne festival se pridružiš festivalski prostovoljski ekipi.


• POMEMBNO!
- Vsak prostovoljec mora zaradi birokratskih zahtev izpolniti prijavnico osebnih podatkov.
- Vsi izpolnjeni podatki bodo, v skladu z zakonom (na podlagi predpisov EU), uporabljeni in obdelani v tej obliki za potrebe orkestra Etno HISTeRIA in festivala Plavajoči grad.
- Bodite previdni pri kliku na povezave v tej prijavnici, saj nekateri retro brskalniki strani ne odpirajo, ampak vas preusmerijo na stran in izbrišejo izpolnjene podatke. Najvarnejši način je desni klik in izbira možnosti "Odpri v novem zavihku". :)

• DODATNA VPRAŠANJA?
V primeru dodatnih vprašanj, prosimo pišite na e-mail:

Pred festivalom vam bomo na mail poslali info pack o prostovoljstvu na festivalu. Organizirali bomo tudi sestanek prostovoljcev :)

---

Welcome to the festival that wouldn’t happen without you. We are pleased that you have decided to contribute your time and energy to help us co-create the festival.

• WHEN & WHERE
NEW LOCATION Snežnik castle
Map: https://www.google.com/maps/place/Grad+Sne%C5%BEnik/@45.6827335,14.4515879,14z/data=!4m9!1m2!2m1!1sgrad+sne%C5%BEnik!3m5!1s0x4764cf4662d3ee3d:0x8f30767dcaad86c8!8m2!3d45.6828084!4d14.4691939!15sCg1ncmFkIHNuZcW-bmlrWg8iDWdyYWQgc25lxb5uaWuSAQZjYXN0bGU

FLOATING CASTLE MASTERCLASS 25.7.-3.8.2022
(music, performative, visual & practical masterclasses before the start of festival - cca 100 people)
FLOATING CASTLE ISTRIA 4.-7.8.2022
(mednarodni site-specific musical, puppet, street and drama theater festival)

• VOLUNTEERING SYSTEM
Together we are creating a wonderful event, unforgettable for the visitors, performers and all of us who come together to make it happen. Each of us brings somethings unique to the table, so lets support and help each other on this exciting quest.

• IN EXCHANGE I GET
Free ticket to the festival, food and camping. You will meet many new, amazing people from all over the world, improve some of the foreign languages, get an experience at working at the festival and undoubtedly enjoy the beautiful nature, good company and the magical atmosphere of the event.

• OBLIGATIONS
Each of the volunteers is obligated to work 6 hours a day. However, it might as well happen that you will work 4 extra active hours or 7 extra chill ones. The number of hours varies depending on different areas of voluntary work and other requirements (generally speaking, there is always something to do and someone who could use your help). Some tasks are assigned for the whole course of the festival and others are assigned daily or even on the go. We do try to listen to your wishes n needs, assign you the tasks you enjoy and feel confident doing.

• VOLUNTEER GROUPS
- Roadie: helping performers before and after performance, help with carrying instruments or special requests they might have;

- Stage work/stage hand: help the artist before/during/and after their concert, introduce the artists to our tech crew, help the sound engineer if needed (like running around to grab lights and cables or missing and forgotten gadgets);

- Green room guard: guards the entrance to the green room where artist keep their instruments and other performance artefacts;

- Kitchen: need volunteers with basic cooking and cutting skills, need to meet the basic hygiene standards;

- Bar (sell beverages, t-shirts): *desirable working experience in bar - skilled, fast and friendly volunteers needed, also reliable and trustworthy with a sense of responsibility;

- Tickets and entrance (during the festival): the volunteers should be accurate, responsible, friendly, resourceful, collecting visitors donations/contributions, binding festival bracelets;

- Registration: welcoming performers at the gates and registering them, giving them directions, basic information - should be someone who is organised, communicative, patient and can handle paperwork;

- Copyright forms: helping performers fill out copyright forms at the gates (it's paperwork, yes, but it's easy-peasy and you meet all the artists);

- Info point: working at a desk to inform visitors about events, rules, news and everything else about the festival - should be a person who can speak informatively, politely and can stay up to date with changes;

- Physical and technical work: volunteers should know how to building basic structures and how to work with basic tools, help with all the technicalities, water and electricity;

- Eco team: this year this it is a BIG topic, as we want to impose Zero Waste concept, as well as build eco toilets and eco infrastructure for further years. So: tidying up and cleaning - volunteers should be eco-conscious, hardworking, communicative (sharing the concept with audience) self-initiative and patient, maintaining the cleanliness and tidiness of the camp and the event locations;

- "Udarni bataljon" aka "I can do anything": we also need volunteers of all kinds of profiles, flexible with extreme capacity for ingenuity and adaptability - volunteers will be jumping in where and when they are needed;

- Infrastructure and logistics help: directing cars towards the parking lot and preventing them from driving in the car-free area, help with preparing the event location;

- Drivers (tasks include necessary shopping, transport people ...): *person that has a driving licence, if possible also their own car - chill, flexible and responsible (we will recover the cost of fuel);

- A special volunteer team moderator: the key person responsible for coordination of a group of volunteers (a mentor of the group) - preferably a returning volunteer;

POST-FESTIVAL: we all stay an together clean up and tidy away!

Etno Histerija: we also need volunteers, it is a very intense 2week music workshop, your day as a volunteer is very dynamic, throughout the day the tasks are mainly about camp maintenance like cleaning, tidying up, cooking, driving, in the evening we go to concerts and tours, so you do roadie work like driving, meal distribution, help with carrying insturments, setting up benches, help with concert production, selling CDs and tshirts. If you join as a volunteer, then you are with the orchestra 10 days and when the festival starts, you join the festival volunteer team.


• IMPORTANT
- Every volunteer also has to fill short personal data application for bureaucracy issues.
- All filled data will be processed and used for the needs of Etno HISTeRIA and Floating Castle Festival according to our law (based on EU regulations).
- Be careful with clicking links in the form as some retro browsers don't open new tab but redirect you to the page and delete filled form. Safest way is right click and choose option 'open in new tab'. :)

• MORE QUESTIONS?
If you have any questions, please write an e-mail to floatingcastle.programme@gmail.com

Before the festival we will send you an info pack about volunteering at the festival. There will also be a meeting for volunteers :)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Telefonska številka/Phone number *
Ime & Priimek / First & last name *
Datum rojstva / Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna koda in kraj, država) / Permanent address (street and house number, post code, country) *
Državljanstvo / Nationality *
Pomagal bi pri / I would like to volunteer for:
Najbolj se vidim v vlogi (max 3 izbire) / I would like to work as (max 3 options):
Prevoz/Ride
Clear selection
Od kod boš prišel? / From where will you be traveling?
Imam svoj šotor / I have my own tent *
Required
Prehrana / Diet *
Required
Imam vozniško dovoljenje / I have a driving license *
Komentar, vprašanja...? / Any comments or questions...?
Prostovoljno predajam osebne podatke za namen komunikacije in prijave mojega bivanja v taboru. / I agree in using my personal information for the purpose of communication and registering my stay at the camping site. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy