Formularz rejestracji na spotkania w 2020 r.
Z uwagi na na działania podejmowane w całym kraju zmierzające do ograniczenia przypadków zarażenia koronawirusem zdecydowaliśmy o odwołaniu spotkań w ramach projektu Ścieżki Współpracy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych realizujących projekty w ramach POWER i RPO, którzy chcieliby uzyskać grant na poszerzenie swoich działań o współpracę w partnerstwie ponadnarodowym, do zgłaszania swojego udziału w spotkaniach informacyjnych na temat projektu „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. Liczba miejsc na spotkaniach oraz warsztatach jest ograniczona.

Spotkania będą wprowadzeniem do idei projektu, pozwolą zapoznać się z możliwościami, jakie daje wzbogacenie projektu o współpracę ponadnarodową, przedstawią zakres tematyczny możliwych do realizacji projektów, omówione zostaną również kwestie techniczne związane z procedurą składania wniosków o grant.

Następnie, dla uczestników spotkań, którzy wyrażą chęć dalszego rozwijania swoich pomysłów na współpracę ponadnarodową, przygotowane zostały warsztaty, które pozwolą potencjalnym grantobiorcom sprecyzować oczekiwania względem współpracy ponadnarodowej, opracować plan projektu z partnerem zagranicznym oraz przygotują Państwa do składania wniosku o grant (liczba miejsc na warsztatach ograniczona).
Email address *
Chcę wziąć udział w spotkaniu: *
Jeżeli nie znaleźli Państwo na liście swojego województwa:
Jeśli nie odnaleźli Państwo na liście swojego województwa i nie mogą Państwo dojechać na spotkanie w innym, prosimy o kontakt do animatorów - numery telefonów znajdują się w zakładce "Kontakt" na stronie www.sciezkiwspolpracy.pl.
Chcę wziąć udział w warsztatach:
Clear selection
Nazwa podmiotu zainteresowanego udziałem w spotkaniu *
Forma prawna podmiotu zainteresowanego udziałem w konkursie *
Imię i nazwisko reprezentanta *
Numer telefonu
Potencjalnie interesuje mnie udział w ścieżce: *
Captionless Image
Projekt, który będziemy chcieli rozszerzyć o współpracę międzynarodową, realizujemy w obszarze celu tematycznego: *
Obowiązek informacyjny dot. spotkań informacyjnych i warsztatów w ramach projektu "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową"
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Fundusz Współpracy”, (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@sciezkiwspolpracy.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do otrzymania informacji o spotkaniach informacyjnych i warsztatach, rejestracji na spotkania i warsztaty oraz otrzymania informacji o konkursie i dalszej rekrutacji.
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu rozliczenia projektu oraz zakończenia archiwizacji dokumentów.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych i warsztatach. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty,
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
*
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy