Llista de comprovació final de la Fase de redacció del treball
Aquesta llista t’ajudarà a verificar si has fet totes les tasques que implica l’elaboració de la fase de redacció del Treball de recerca (TR). És important que, en cada fase, revisis els ítems i marquis aquells que ja has acomplert de manera satisfactòria.
Portada
1. El títol és clar, concret i complet *
1 point
Índex
2. Hi ha tots els capítols i els subapartats del TR? Has indicat el número de pàgina de l’inici de cada capítol i cada subapartat? *
1 point
Introducció
3. En la redacció hi ha present: l'objecte del treball, la motivació personal, la rellevància científica, el marc teòric i la metodologia. *
1 point
Cos del treball
4. Els capítols i els subapartats són equilibrats. *
1 point
5. El TR està estructurat amb un màxim de quatre nivells. *
1 point
Notes al peu de pàgina
6. S’hi han inclòs notes a peu de pàgina per concretar algun tema o per citar alguna documentació utilitzada en el treball. *
1 point
Conclusions
7. No reprodueixen altre cop les tesis desenvolupades en el treball. *
1 point
8. Recullen de forma estructurada les reflexions i les valoracions fetes al voltant del tema del treball. *
1 point
Bibliografia
9. Inclou tots els documents consultats. *
1 point
10. Les referències bibliogràfiques segueixen un mateix sistema de citació i estan ordenades alfabèticament. *
1 point
Submit
This form was created inside of XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Report Abuse - Terms of Service