FORMULARZ ZGŁOSZENIA WOLONTARIUSZA
Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przez administratora danych osobowych, tj. Gminę Miasta Kraków – Urząd Miasta Krakowa, adres: ul. Pl. Wszystkich Świętych 3-4,31-004 Kraków. Dane osobowe przetwarzane są w zbiorze danych osobowych o nazwie „ZADANIA PUBLICZNE ZLECONE DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM”, „PORTAL NGO.KRAKOW.PL”. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków zleconych przez Gminę Miejską Kraków do realizacji organizacjom pozarządowym. Dane osobowe mogą być udostępniane organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania ze wsparcia w ramach projektu pn. „Centrum Obywatelskie”.
Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Adres *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Data urodzenia *
Your answer
Wykształcenie *
Your answer
Status na rynku pracy *
Zawód wyuczony lub (i) wykonywany lub nazwa szkoły (uczelni) wraz z kierunkiem (profilem) nauczania *
Your answer
Posiadane dyplomy, certyfikaty, uprawnienia *
Your answer
Dlaczego jest Pan(i) zainteresowana pracą wolontaryjną? *
Required
Czy pracował(a) Pan(i) wcześniej jako wolontariusz?
Jeśli pracował(a) Pan(i) wcześniej jako wolontariusz, proszę określić pełnione w ramach wolontariatu funkcje
Your answer
Jaki rodzaj pracy Pan(i) preferuje? (można zaznaczyć kilka)
Jakich czynności nie chce się Pan(i) podejmować?
Your answer
Jakie umiejętności lub kompetencje chciał(a)by Pani(i) wykorzystać w pracy wolontaryjnej?
Your answer
Jaki wymiar czasu może Pan(i) poświęcić na wolontariat?
Your answer
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera z aktualnościami Centrum Obywatelskiego *
Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) organizacjom zainteresowanych współpracą wolontaryjną z moją osobą
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms