แบบประเมินความพึงพอใจระบบข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
แบบประเมินความพึงพอใจระบบข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
1.1 เพศ
1.2 สถานะของผู้ประเมิน
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
2.1การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
2.2การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเป็นระบบ ทันสมัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.3การนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน
2.4การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมในสถานศึกษาและผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms