แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลด้านระบบสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คำชี้แจง : มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามและให้ข้อเสนอแนะตามความเป็นจริง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy