Eina d'autodiagnosi: incorporem la perspectiva comunitària a la nostra entitat!
Aquest formulari és una eina d'autodiagnosi elaborada pel Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) perquè pugueu obtenir una fotografia de l'estat de la vostra entitat des d'una perspectiva comunitària i així iniciar un procés de transformació interna a partir de les fortaleses i mancances detectades.

💬 Podeu respondre'l individualment, en petit grup (com a junta o comissió de treball) o bé tot el col·lectiu o assemblea conjuntament.

📩 Un cop hagueu respost l'autodiagnosi, rebreu un correu electrònic on se us donarà feedback dels resultats obtinguts i on se us facilitaran propostes de treball intern i recursos d'interès.

🔎 Si voleu revisar-vos en algun altre àmbit associatiu, podeu accedir als formularis de la resta de temàtiques a la pàgina: https://crajbcn.cat/acompanyament/

☎️ Per a més informació podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic a acompanyaments@crajbcn.cat o per telèfon o WhatsApp al 605064182!
Email address *
Nom de l'entitat *
Your answer
Qui està responent el formulari? *
Valoreu les següents afirmacions en funció de la realitat de la vostra entitat
Més endavant en aquest mateix formulari podeu desenvolupar o fer comentaris sobre qualsevol d'aquestes afirmacions.
Gens d'acord
Poc d'acord
Mig d'acord
Força d'acord
Totalment d'acord
L’entitat està vinculada amb el teixit associatiu del territori.
L’entitat està oberta a les propostes de les altres entitats del barri/àmbit.
L’entitat orienta els seus projectes a les necessitats, demandes i inquietuds de l’entorn o l’àmbit.
L’entitat participa en campanyes (denúncia, reivindicació, sensibilització, etc.) amb altres agents del territori.
L’entitat forma part i s’implica en plataformes territorials d’entitats que actuen en un mateix àmbit (plataformes d’esplais i caus, plataformes d’entitats juvenils, etc.)
L’entitat participa en plataformes territorials d’entitats diverses i/o espais comunitaris (és a dir, intergeneracionals, d’àmbits d’actuació diversos, etc.)
L’entitat participa en activitats del territori (Festa Major, Calendari Popular, altres activitats).
L’entitat participa activament en una entitat de 2n grau (és a dir, federacions, coordinadores, etc.)
Es facilita la participació i implicació de les persones del territori.
Es faciliten processos d’apoderament del veïnat.
L’entitat participa en òrgans formals i no formals institucionals (consells de barri, consells sectorials, taules, grups de treball, audiències, entre altres).
Es dóna suport o es participa en iniciatives d’economia comunitaria del territori (Banc del temps, xarxes d’intercanvi, espais de trobada, bancs de recursos comunitaris…).
A l’entitat hi ha representada la diversitat del territori (gènere, classe, cultura, origen, discapacitat, etc.)
Hi ha un nivell alt d’obertura i accessibilitat de cara a possibles noves membres perquè participin a l’entitat.
L’entitat està vinculada amb les entitat, comerços i empreses del teixit productiu i comercial del territori.
La democràcia interna i la participació són alguns dels principis de l’entitat i es desenvolupen accions concretes per promoure'ls.
L’entitat incorpora la perspectiva feminista tant en les seves pràctiques internes com als espais on participa i en la seva activitat en l’espai públic.
L’entitat incorpora la perspectiva ambiental i desenvolupa accions per reduir al màxim el seu impacte ambiental (prevenció de residus, estalvi energètic, proveïdores de ESS, comerç just i consum responsable…)
Si voleu, a continuació podeu posar per escrit les reflexions que us han generat les preguntes que acabeu de respondre
Your answer
Hi ha cap altre tema pel que no us haguem preguntat i vulgueu afegir? Voleu afegir cap altre comentari?
Your answer
🔎 Bibliografia
Per elaborar aquesta eina s'han utilitzat les següents publicacions i recursos, que podeu consultar per ampliar la informació sobre la temàtica:

- Balanç comunitari. Guia de preguntes. Campanya 2019 (Xarxa d'Economia Solidària): https://ja.cat/hirs4
- Metodologia per promoure la perspectiva comunitària als equipaments de proximitat (Ajuntament de Barcelona): https://ja.cat/H6ZnE
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CRAJ. Report Abuse