ใบสมัครนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2563
สมัครเรียนต่อในระดับชั้น ? *
(เลือกจากรายการ)
คำนำหน้า *
(เลือกจากรายการ)
ชื่อ - นามสกุล *
(กรอก ชื่อ-นามสกุล นักเรียน/ผู้สมัคร)
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
(กรอกเลขประจำตัวประชาชน นักเรียน/ผู้สมัคร)
Your answer
วัน / เดือน / ปีเกิด *
(กรอก วัน /เดือน /ปีเกิด เช่น 25 มิถุนายน 2555)
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
(กรอก บ้านเลขที่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์)
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
(กรอกหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก (นักเรียน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือ ครู) ในกรณีที่ติดต่อให้เข้ามอบตัวเข้าเรียนกับทางโรงเรียน)
Your answer
นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้น *
(เลือกจากรายการ)
ชื่อโรงเรียนปัจจุบัน *
(กรอกชื่อโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ในปัจจุบัน)
Your answer
ที่อยู่ของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน *
(กรอก ชื่อโรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์)
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน *
(กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน)
Your answer
ผู้อำนวยการโรงเรียน *
(กรอกชื่อ-สกุล ของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน)
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ผู้อำนวยการโรงเรียน *
(กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน)
Your answer
ชื่อ - สกุล บิดา *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชนบิดา *
Your answer
ชื่อ - สกุล มารดา *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชนมารดา *
Your answer
สภาพการสมรสของบิดามารดา *
ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง
(กรณีผู้ปกครองไม่ใช่ บิดา หรือมารดา)
Your answer
เลขประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
Your answer
ความเกี่ยวข้องของผู้ปกครองกับนักเรียน
(เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา หรือ อื่น ๆ)
Your answer
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ปกครอง
(กรอก บ้านเลขที่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง)
Your answer
Your answer
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนจัดอยู่ในเด็กด้อยโอกาสประเภท *
(เลือกจากรายการ)
ผู้กรอกข้อมูล *
(กรอก ชื่อ - สกุล ผู้กรอกข้อมูลใบสมัคร)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy