ยิงปืนขึ้นฟ้า ลูกกระสุนมรณะ

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน เต็ม 10 คะแนน

  ดูบทความได้ที่ http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci5/?p=2494

  ยิงปืนขึ้นฟ้า ลูกกระสุนมรณะ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question