PLATAFORMA A FAVOR DEL CONSERVATORI I ESCOLA DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
MANIFEST A FAVOR DEL CONSERVATORI I L’ESCOLA DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Per un ensenyament públic i de qualitat dels estudis de música.

Fa 20 anys que el Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona està en situació de provisionalitat. L’administració responsable no ha resolt, durant tot aquest temps, les necessitats del centre públic degà i referent d’ensenyament oficial dels estudis professionals de música de Girona. Aquesta falta de compromís vers els ensenyaments musicals a la nostra ciutat, provoca greus mancances en els aspectes principals de qualsevol centre educatiu:

1. Edifici

L’any 1999 es va triar l’edifici de la Casa de Cultura de Girona com a seu transitòria del Conservatori, amb la promesa que abans del 2003 el Centre tindria un nou edifici.

Aquesta provisionalitat mantinguda durant els darrers 20 anys es concreta en les mancances següents:

a) no adequació a la normativa de seguretat de centres d’ensenyament.
b) espais i aules amb barreres arquitectòniques, no insonoritzades, no adaptades i insuficients per acollir les formacions orquestrals, instrumentals i els requeriments d’assaig individual.
c) mancances estructurals que afecten la mobilitat de persones i instruments grossos i pesats, la temperatura (que queda fora dels llindars normatius i malmet els instruments a més de dificultar greument l’ensenyament), la il·luminació de l’aulari, la salubritat en sanitaris, etc.
d) el Conservatori no disposa d’Auditori propi i trobem una gran dificultat alhora de disposar d’espais públics per a les audicions de l’alumnat. Malgrat que Girona presumeix de festivals i concerts, massa sovint s’ha hagut de pidolar i renunciar als espais i auditoris existents perquè no s’estableix una reserva o preferència a les actuacions musicals del centre, claus per a la formació i el servei de la cultura i la música a ciutat i demarcació.

2. Equipaments

a) Mancança de recursos com els que afecten al parc d’instruments per a poder realitzar les classes: el Conservatori no ofereix als professors instruments de qualitat per a la realització de les seves classes, ni una assegurança que cobreixi l’ús dels seus instruments particulars. Quant al banc d’instruments per a l’alumnat, s’ha mantingut, bàsicament, gràcies a aportacions de les famílies.
b) Manca de connexió a internet a la totalitat d’aules.

3. Equip humà

a) Disminució de la plantilla del personal d’administració i serveis que ha hagut d’assumir encara més càrrega de treball per jubilacions que no s’han cobert, cosa que afecta també al professorat i a les famílies i alumnes.
b) Falta d’una plantilla estable i suficient de professorat que es correspongui a l’oferta formativa actual. El professorat treballa en condicions de precarietat laboral, sobretot contractat a temps parcial i majoritàriament amb vinculació temporal, i amb jornades revisables cada any, situacions que generen angoixa i inseguretat. Les condicions econòmiques del professorat no estan equiparades ni al professorat depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat ni a les escales retributives de la Diputació.
c) Irregularitats en les comunicacions de caire laboral.

Aquestes mancances són suplertes pels esforços de famílies, alumnat i professorat. Totes aquestes parts assumim:

a) el notable esforç econòmic que no queda compensat per la manca d’infraestructures adients. Assumim aquesta càrrega en un centre que no permet disposar d’aules insonoritzades, ni d’espais per assaig individual, amb il·luminació insuficient i sense cap sistema de climatització, amb escales i sense solució de mobilitat si s’ha de portar instruments grossos o requereix accessos adaptats.
b) la inseguretat endèmica de la situació laboral de gran part del professorat.

A través d’aquesta Plataforma, constituïda pel Consell d’Estudiants, l’AMPA i el Professorat, interpel·lem polítics/polítiques i administracions de Girona perquè resolguin aquesta situació de provisionalitat del Conservatori Isaac Albéniz de Girona i passin de les paraules als fets, en el que afecta l’ensenyament i la cultura.

Interpel·lem a la Diputació de Girona perquè:

a) s’aprovi i s’executi el projecte de reforma integral de l’edifici del Conservatori per tal de poder disposar d’espais i aulari suficients i adequats a les necessitats formatives i funcionals. No podem continuar amb un sistema de degoteig de reformes parcials i petites com l’actual, que ens augura 20 anys més de provisionalitat i precarietat.
b) s’aprovi i es consolidi una plantilla adequada de professorat i personal d’administració i serveis, solucionant la precarietat dels contractes actuals i les vinculacions temporals actualment existents, per tal de poder donar servei a les demandes formatives del Conservatori i de l’Escola de Música Isaac Albéniz i s’equiparin les condicions econòmiques del professorat al professorat depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat o a les escales retributives de la Diputació.
c) es posi a disposició els recursos tecnològics necessaris per impartir una formació musical adaptada als nostres temps, així com un servei de connexió a internet generalitzat a l’edifici
d) s’actualitzi el parc d’instruments del Conservatori per a la realització de les classes i una assegurança per als instruments dels professors.
e) s’organitzi un sistema de suport adient per donar servei des del Conservatori a les necessitats formatives d’escoles i centres públics de la demarcació en benefici d’alumnat i famílies interessades en la formació musical, arreu del territori gironí.

Per altra banda, demanem que polítics/polítiques i administracions públiques treballin per fer possible també a Girona la constitució d’ensenyaments públics de primària i secundària que integrin l’ensenyament de la música, i que ho facin comptant i apostant pels recursos humans, tècnics i estructurals del Conservatori de Música Isaac Albéniz.

Finalment, ens adrecem a la ciutadania i entitats, centres docents i escoles, grups musicals i corals, orquestres i conjunts instrumentals perquè facin costat a aquesta plataforma, signin aquest Manifest i es sumin en la nostra reivindicació perquè POLÍTICA i ADMINISTRACIONS assumeixin les accions necessàries per fer possible

L’ENSENYAMENT PÚBLIC I DE QUALITAT DE LA MÚSICA AL CONSERVATORI I ESCOLA DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.


Vols adherir-te al Manifest? *
A títol personal o en representació d'un grup o entitat? *
Required
Nom i Cognoms *
Your answer
DNI *
Your answer
Nom del grup o entitat que representes
Your answer
Protecció de dades *
D’acord amb la normativa de protecció de dades l'informem que tractem la informació que ens facilita per a la gestió pròpia d’aquesta acció d’adhesió i totes les activitats emmarcades en aquest Manifest. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui aquesta relació. Les dades no es cediran a tercers. L’informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió i portabilitat contactant al responsable: AMPA DEL CONSERVATORI ISAAC ALBÉNIZ DE GIRONA amb CIF G17354226 domicili al Carrer Dr. Gaspar i Casals, 5 - Girona – email: ampa@cmg.cat. Per mes informació:http://www.cmg.cat/ampa.php?idm=1.
Required
Autorització *
Així mateix sol·licitem la seva autorització per publicar les seves dades pel que fa a la seva adhesió al Manifest per qualsevol mitjà de comunicació públic o privat:
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service