Zgłoszenie zajęć prowadzonych podczas XXVI Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki "Matematyka - Lubię to!", Wrocław 2017
Formularz dla osób zgłaszających zajęcia (warsztaty, wykłady, Wieczory Atrakcji) podczas XXVI KK SNM. Wszystkie zajęcia muszą zostać zaakceptowane przez Komitet Organizacyjny (skontaktujemy się z prowadzącym tylko w przypadku BRAKU akceptacji). Zastrzegamy sobie prawo do ustalenia terminu zajęć, ich długości oraz wielkości i rodzaju sali.
Tytuł zajęć *
Your answer
Prowadzący zajęcia
Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia *
Prosimy o wpisanie w tym polu TYLKO jednej osoby. TA I TYLKO TA osoba może ubiegać się o zniżkę w opłacie konferencyjnej w wysokości 100 zł. W przypadku prowadzenia zajęć przez kilka osób, należy pozostałe osoby wpisać w polu "Imiona i nazwiska osób współprowadzących zajęcia". Jeżeli inni prowadzący chcą ubiegać się o zniżkę, sugerujemy ponowne poprowadzenie TYCH SAMYCH WARSZTATÓW, ponowne ich zgłoszenie i zmianę osoby prowadzącej.
Your answer
Imiona i nazwiska osób współprowadzących zajęcia
Your answer
Adres e-mail osoby prowadzącej zajęcia *
Proszę wpisać TYLKO JEDEN adres e-mail
Your answer
Numer telefonu osoby prowadzącej zajęcia *
Your answer
Czy osoba prowadząca jest członkiem SNM? *
Jeżeli prowadzący reprezentuje jedną z grup roboczych SNM prosimy o podanie jej nazwy.
Your answer
Czy osoba prowadząca zajęcia reprezentuje wydawnictwo lub inną organizację? *
Zaznacz "Tak", jeżeli Twoje zajęcia są organizowane lub sponsorowane przez wydawnictwo lub inną organizację.
W przypadku reprezentowania wydawnictwa lub innej organizacji prosimy o podanie nazwy.
Your answer
W jakie dni osoba prowadząca będzie uczestniczyć w konferencji? *
Required
Preferowany dzień (dni) przeprowadzenia zajęć *
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany dnia jeżeli będzie to wynikać z przyczyn organizacyjnych.
Required
Notatka biograficzna o prowadzącym zajęcia (miejsce pracy, zainteresowania, osiągnięcia zawodowe, inne ...)
Notatka ta zostanie wykorzystana na stronie www SNM. Pozwoli to uczestnikom konferencji na lepsze poznanie Twojej osoby i zrozumienie idei Twoich zajęć.
Your answer
Forma i czas trwania zajęć
Krótkie streszczenie zajęć (do 7 zdań) *
Streszczenie zostanie wydrukowane w programie XXVI KK SNM. Zostanie również wykorzystane do promowania zajęć na stronie internetowej SNM i na portalach społecznościowych.
Your answer
Forma zajęć *
Jeżeli zaznaczyłeś "inne" opisz proszę w jaki sposób chcesz poprowadzić zajęcia
Your answer
Czas trwania zajęć *
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia czasu trwania zajęć.
Ile razy chcesz przeprowadzić zgłoszone zajęcia podczas XXVI Konferencji Krajowej SNM? *
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia czasu trwania zajęć.
Sala i sprzęt
Jaki rodzaj sali będzie Ci potrzebny? *
Sale w szkole wyposażone są w komputery stacjonarne, rzutniki multimedialne i internet LAN. Sale w hotelu wyposażone są w rzutniki multimedialne.
Jeżeli realizacja zajęć wymaga zapewnienia innego rodzaju sali, opisz to proszę.
Your answer
Wymagania sprzętowe
Sale szkolne wyposażone są w rzutnik i dostęp do internetu (LAN) oraz w większości w komputery stacjonarne. NIE ZAPEWNIAMY PROWADZĄCYM LAPTOPÓW.
Jeżeli realizacja zajęć wymaga zapewnienia innych środków, opisz je proszę.
Your answer
Odbiorcy zajęć
Ile maksymalnie osób może uczestniczyć w Twoich zajęciach? *
Określ grupę odbiorców Twoich zajęć *
TAK
NIE
edukacja wczesnoszkolna
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła ponadgimnazjalna
edukacja osób dorosłych
kwestie ogólnoedukacyjne
Zdjęcia
Prosimy o przesłanie na adres kdn222@gmail.com, administratorowi strony internetowej SNM pani Katarzynie Dymek-Nowak, zdjęć, które przybliżą tematykę zajęć (wpisując w temacie: Zdjęcie, [temat zajęć].) Prosimy również o przesłanie swojego zdjęcia, które dołączymy do notatki biograficznej prowadzącego. Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie www SNM i w mediach społecznościowych.
Uwagi
Your answer
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki w Bielsku-Białej moich danych osobowych w celach edukacyjno-szkoleniowych i informacyjnych (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z poźn. zm.). Ponadto oświadczam, że znane jest mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wpisanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących organizowanej konferencji szkoleniowej SNM (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204). Przesłana korespondencja będzie miała charakter informacyjny i nie będzie stanowiła oferty handlowej w myśl ustawy. * *
Udzielam nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub wypowiedzi uczestnika w związku z Konferencją oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Konferencję lub działalność Organizatora. Akceptuję, że nie przysługują mi z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas Konferencji w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora. *
Wyrażam zgodę na przesyłanie po zakończeniu XXVI KK SNM korespondencji mailowej zawierającej informacje przydatne w pracy nauczyciela matematyki nadesłane przez instytucje zewnętrzne, których treść zostanie uprzednio zaakceptowana przez Zarząd Główny SNM.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service