Vaša spätná väzba je pre mňa dôležitá.
Ak mi chcete pomôcť, vyplňte, prosím, tento krátky dotazník. Je anonymný.

Dotazník obsahuje rôzne typy otázok. Pri väčšine z nich je možné označiť viacero odpovedí. Pri otvorených otázkach je potrebné vyjadriť svoj vlastný názor.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Ste ... *
2. Aký je váš vek? *
3. Odkiaľ pochádzate? *
4. Aký je váš materinský jazyk? *
5. Ako dlho (sa) učíte slovenčinu ako cudzí jazyk? *
6. Aký je dôvod, pre ktorý potrebujete ovládať slovenčinu? *
Required
7. Ako sa vám páči internetová stránka ucimesaslovencinu.sk? *
1 = veľmi sa mi páči
5 = vôbec sa mi nepáči
8. Odkiaľ ste sa dozvedeli o stránke ucimesaslovencinu.sk? *
Required
9. Texty/Videá akej úrovne vyhľadávate na stránke ucimesaslovencinu.sk? *
Required
10. S textami/videami pracujem preto, lebo predstavujú ... *
Required
11. Stránku ucimesaslovencinu.sk navštevujem preto, lebo ... *
Required
12. Kde pracujete so stránkou ucimesaslovencinu.sk? *
Required
13. Ako často navštevujete stránku ucimesaslovencinu.sk? *
14. Zlepšili ste sa v počúvaní s porozumením, odkedy používate stránku ucimesaslovencinu.sk? / Zlepšili sa Vaši študenti v počúvaní s porozumením, odkedy na vyučovaní pracujete s didaktickými materiálmi dostupnými na stránke ucimesaslovencinu.sk? *
1 = veľmi
5 = vôbec
15. Zlepšili ste sa v čítaní s porozumením, odkedy používate stránku ucimesaslovencinu.sk? / Zlepšili sa Vaši študenti v čítaní s porozumením, odkedy na vyučovaní pracujete s didaktickými materiálmi dostupnými na stránke ucimesaslovencinu.sk? *
1 = veľmi
5 = vôbec
16. Rozšírila sa Vaša slovná zásoba, odkedy používate stránku ucimesaslovencinu.sk? / Rozšírili si Vaši študenti slovnú zásobu, odkedy na vyučovaní pracujete s didaktickými materiálmi dostupnými na stránke ucimesaslovencinu.sk? *
1 = veľmi
5 = vôbec
17. Zlepšili ste sa v gramatike, odkedy používate stránku ucimesaslovencinu.sk? / Zlepšili sa Vaši študenti v gramatike, odkedy na vyučovaní pracujete s didaktickými materiálmi dostupnými na stránke ucimesaslovencinu.sk? *
1 = veľmi
5 = vôbec
18. Máte nejaké návrhy, pripomienky alebo postrehy k stránke ucimesaslovencinu.sk? Ak máte záujem, tu môžete napísať Váš osobný komentár.
19. Súhlasíte so zverejnením Vášho komentára na stránke ucimesaslovencinu.sk?
Clear selection
20. Ak súhlasíte, aké meno a akú krajinu si želáte uviesť pod Váš komentár (napr. David R. z USA alebo D. R. z USA)?
Srdečná vďaka za vyplnenie dotazníka. Cením si Vašu pomoc.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.