Wybory przedstawiciela doktorantów do Wydziałowej Komisji Wyborczej WFCh

W związku ze zbliżającymi się wyborami władz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podczas posiedzenia Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 7 stycznia 2016 r. zostanie wybrana Wydziałowa Komisja Wyborcza.

W składzie Wydziałowej Komisji Wyborczej jest jedno miejsce dla przedstawiciela doktorantów, który zostanie wybrany przez Wydziałową Radę Doktorantów WFCh. Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie poniższego formularza do 6 stycznia do godziny 15:00.

Opis procedury wyborczej władz Uczelni i Wydziału znajduje się w Statucie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: http://www.uksw.edu.pl/images/artykuly/uniwersytet/statut/20151222_obwieszczenie_statut.pdf

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question