Food Allergen: Practical Management for Food Retail, Food Service and Food Catering
"การจัดการอาหารก่อภูมิแพ้สำหรับธุรกิจค้าปลีกอาหาร บริการอาหาร และการจัดเลี้ยงอาหาร"
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้อง MR 211 ชั้น 2 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคภูมิแพ้อาหารนี้มาจากการที่ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้และหอบหืด หรือเกี่ยวข้องกับยีนส์ทางพันธุกรรมหรือการมีระดับของซีรัมอิมมูโนโกลบูลินสูง และผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี โดยอาหารที่ส่งผลให้เกิดโรคภูมิแพ้หลักๆ มีด้วยกัน 8 ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของอาหารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ทั้งหมด ได้แก่ ธัญพืช (cereal grain) ที่มีกลูเตน (gluten) (เช่น ข้าวสาลี, ไรน์, ข้าวโพดบาร์เลย์) สัตว์น้ำ (fish) สัตว์น้ำมีเปลือก (crustacean) น้ำนม (รวมทั้งน้ำตาล lactose) ถั่วลิสง (peanut หรือ groundnut) นัท ชนิดต่างๆ (Tree Nuts) ไข่ (eggs) และถั่วเหลือง (soybean) จากการสำรวจคนอเมริกัน 3.3 ล้านคนแพ้ถั่วลิสงหรือถั่วเปลือกแข็ง 6.9 ล้านคน แพ้อาหารทะเล ผู้ที่แพ้อาหารและมีอาการ Anaphylaxis จำนวน 30,000 คน และอีก 2,000 คน เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 150 คน
เนื่องด้วยธุรกิจอาหารในประเทศไทยปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4-5 กอปรกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยมีการคาดการว่าจะมีจำนวนมากกว่า 37 ล้านคน หากมีผู้ที่แพ้อาหารเสียชีวิตในร้านอาหารเพียงรายเดียวก็อาจก่อให้เกิดความเสียหาต่อธุรกิจและภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศได้ ฉะนั้น ผู้ประกอบการจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ รวมทั้ง การจัดการอาหารก่อภูมิแพ้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจแล้ว ยังลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตของผู้บริโภคได้อีกด้วย

กำหนดการ
13:30-14:15 ลงทะเบียน
14:15-14:30 อัพเดทธุรกิจค้าปลีกอาหาร บริการอาหาร และการจัดเลี้ยงอาหารของประเทศไทย
14:30-15:30 อาหารก่อภูมิแพ้ อาการ การปฐมพยาบาล การป้องกัน และการจัดการ
โดย ผศ. ดวงใจ มาลัย ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15:30-16:00 ถอดบทเรียนการจัดการความปลอดภัยอาหารจากผู้เชี่ยวชาญ
โดย Stuart Baker, Instructor, Food Hygiene Asia
16:00 จบงานสัมมนา

ลงทะเบียนฟรีที่ www.innolabmagazine.com หรือ www.facebook.com/innolabmagazine
สายด่วน คุณอลิษา 0951648274, innolab.mm@gmail.com.

ข้อมูลเพิ่มเติม - กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date: Friday, September 7, 2018
Time: 13:30-16:00 hrs
Venue: MR 211, Second Floor, Bitec, Bangna
Co-located with Food & Hotel Thailand (FHT) 2018, the 26th International Exhibition of Food & Drink, Hotel, Bakery, Restaurant & Foodservice Equipment, Supplies & Services organized by UBM Asia (Thailand).

Forum hotline: 0875171651

Company Name *
Address *
Brand name or trade name of your restaurant, hotel, hospital or school. *
Your Name *
Job Title *
Email *
Phone number *
Do you have a policy on food allergens in your company? *
Have you ever join INNOLAB forum? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms