ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของบุคลากร กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ปีงบประมาณ 2564
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบุคลากรกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
สถานะผู้รับบริการ *
งานที่ท่านใช้บริการ *
ความพึงพอใจในการรับบริการครั้งนี้ *
1 ความพึงพอใจน้อยที่สุด, 2 ความพึงพอใจน้อย, 3 ความพึงพอใจปานกลาง, 4 ความพึงพอใจมากและ5 ความพึงพอใจมากที่สุด
หมายเหตุ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse