De grote Ninoofse enquête
Forza Ninove wil uw mening over een aantal belangrijke maatschappelijke fenomenen, zodat we er in ons verkiezingsprogramma maximaal rekening kunnen mee houden. We willen ook de komende legislatuur méér dan ooit de tolk van de Ninovieter zijn.
In welke deelgemeente woont u?
Veiligheid
Ik voel me in het algemeen veilig in Ninove
Zeer veilig
zeer onveilig
De stad is er onder het huidige stadsbestuur veiliger op geworden
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik werd reeds zelf het slachtoffer van
Op welke plaatsen in Ninove voel je je niet veilig ?
Your answer
Mijn noodoproep bij Politie of Dienst 100 werd voldoende snel behandeld
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De rondhangjongeren in het stadspark zorgen voor overlast
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De rondhangjongeren in de stationsbuurt zorgen voor overlast
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Er is voldoende politie in het straatbeeld aanwezig om mij een veilig gevoel te geven
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De drugsproblematiek in Groot-Ninove wordt streng genoeg aangepakt
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Er zijn voldoende camera’s op drukbezochte plaatsen in Ninove centrum
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Het cameranetwerk moet worden uitgebreid
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik ken mijn wijkagent en had al contact met hem
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Mijn noodoproep bij de brandweer werd voldoende snel behandeld
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ninove heeft nood aan meer gemeenschapswachten
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De Gas-ambtenaar pakt de vormen van overlast correct aan
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik vind een 24- uren-permanentie op het politiesecretariaat absoluut noodzakelijk
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Stad Ninove moet samenwerken met een private veiligheidsdienst om het tekort aan politie-agenten op te vangen
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik vind dat de Ninoofse ziekenwagens vlug ter plaatse zijn
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ninove heeft nood aan 2 voltijds bemande ziekenwagens
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Vlaams karakter- identiteit - immigratie
Ik vind de aanhoudende instroom van vreemdelingen in onze stad zorgwekkend
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik ga ermee akkoord dat ambtenaren van de gemeente of het OCMW vreemdelingen in een andere taal dan het Nederlands aanspreken
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik vind dat er in Ninove te weinig migranten tewerkgesteld zijn
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik vind de aanwezigheid van een moskee in Ninove een goede zaak voor de integratie
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik vind dat migranten zich voldoende integreren
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik vind dat migranten bevoordeeld worden ten opzichte van de Ninovieters
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De verfransing van Ninove stoort mij
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik vind dat het Ninoofse stadsbestuur voldoende inspanningen levert om het Vlaams karakter van Ninove te bestendigen
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik vind het toenemend aantal vreemdelingen in onze stad een verrijking
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik heb geen probleem met het feit dat stads- en OCMW-personeel een hoofddoek draagt
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Het OCMW geeft teveel geld uit aan vreemdelingen
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Sociaal beleid
Ninove beschikt over voldoende sociale woningen voor haar inwoners
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik vind dat geboren en getogen Ninovieters voorrang moeten krijgen bij de toekenning van sociale woningen
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Er zijn voldoende plaatsen in woonzorgcentra in Ninove
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Er zijn voldoende serviceflats in Ninove
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik vind dat het stadsbestuur voldoende aandacht heeft voor mensen met een beperking
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De zorginstellingen zijn voldoende bereikbaar met het openbaar vervoer
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De mantelzorgers verdienen een hogere mantelzorgpremie voor de opvang van een zorgbehoevende
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Er is voldoende opvang voor kinderen die nog niet naar school gaan
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Er is voldoende buitenschoolse kinderopvang in Ninove
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Er is voldoende buitenschoolse kinderopvang in mijn deelgemeente
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Er is voldoende gemeentelijk aanbod aan sport- en jeugdkampen voor kinderen en jongeren
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Sport - cultuur - verenigingsleven
Ninove heeft nood aan een grote polyvalente ruimte (bijvoorbeeld op de Fabelta-site) voor de organisatie van muziekoptredens, feesten, bals, eetfestijnen….
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De Ninoofse sportverenigingen worden voldoende ondersteund
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Er is dringend nood aan een bijkomende sporthal
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De Ninoofse verenigingen worden door het stadsbestuur gelijk behandeld
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ninove heeft nood aan een werkhal die ze ter beschikking kan stellen aan carnavalsverenigingen
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ninove biedt voldoende uitgaansmogelijkheden
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De stad biedt voldoende ondersteuning bij het organiseren van activiteiten
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Het culturele aanbod in CC De Plomblom is afgestemd op de wensen van de Ninovieters
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Milieu - dierenwelzijn - verkeer
Een wekelijkse ophaling van restafval is nodig in de deelgemeenten
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Een wekelijkse ophaling van restfaval is nodig in het stadscentrum
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De dierenpolitie treedt kordaat op
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Organisaties die actief zijn op vlak van dierenwelzijn moeten beter ondersteund worden door de stad
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Er moet strenger opgetreden worden tegen ritueel slachten
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Als zwakke weggebruiker voel ik mij veilig op de weg in Groot - Ninove
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Het is veilig om op grote verkeerswegen in onze gemeente te fietsen
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De deelgemeente waar ik woon biedt voldoende verkeersarme baantjes om mijn kinderen - veilig naar de stad (sporthal, academie, park, school…) te laten fietsen
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Er vinden voldoende snelheidscontroles plaats in Groot-Ninove
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ninove centrum biedt voldoende gratis parkeermogelijkheden
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Een parkeertoren/-garage op de huidige OCMW-parking is noodzakelijk
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Het huidige parkeerbeleid lokt extra klanten naar de handelszaken
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De voetpaden zijn gemakkelijk toegankelijk voor andersvaliden
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Er rijdt teveel sluipverkeer door mijn straat buurt
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik stoor mij aan vrachtwagenchauffeurs die wildparkeren op de openbare weg
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik ben voorstander van een openbare parking voor vrachtwagens
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De werken aan Den Dollar hebben gezorgd voor een betere doorstroming van het verkeer
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De verkeerstechnische ingrepen van dit stadsbestuur hebben gezorgd voor een vlotter verkeer
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ruimtelijke ordening - openbare werken
Ninove investeert voldoende in het herstel en onderhoud van gemeentewegen
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De voetpaden en wandelwegen worden voldoende onderhouden in mijn deelgemeente
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De openbare plaatsen (kerkhoven, kerkpleinen, groenperken…) liggen er net en proper bij
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Het stadsbestuur investeert evenveel in de deelgemeenten als in het centrum van de stad
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ninove moet de bevolkingsaangroei van onze stad verder stimuleren via het creëren van grootschalige bouwprojecten
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Er moet een einde komen aan de wildgroei van appartementen in het centrum van onze stad
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De beschikbare open ruimte moeten maximaal gevrijwaard worden
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Er is voldoende groen in onze stad waar men rustig kan wandelen en verpozen
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Jeugd
Ninove heeft nood aan een extra sporthal voor indoor-activiteiten zoals muurklimmen, indoor BMX, indoor skatepark…
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ninove biedt voldoende jeugdlokalen voor haar jeugdwerking
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
ik voel mij goed in Jeugdhuis Het Uur
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ninove heeft nood aan een jeugdhuis in het stadscentrum
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik vind De Kuip een ideale fuifzaal
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De deelgemeente waar ik woon beschikt over een veilig opgebouwde speeltuin of jeugdplein
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik kan mijn kinderen op een veilige manier laten spelen in het stadspark en op de openbare speelpleinen
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Economie - Middenstand
Ninove beschikt over voldoende industrieterreinen
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Ik ga regelmatig buiten Ninove shoppen omwille van moeilijke bereikbaarheid of te weinig parkeermogelijkheden
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Het is aangenaam winkelen in Ninove
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Leegstand van winkels in het centrum is een groot probleem
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Er is voldoende betaalbare parking nabij de winkelstraten
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
De Ninoofse middenstanders hebben voldoende inspraak in het beleid
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Democratie - goed bestuur
Hoe evalueert u in het algemeen het beleid van deze coalitie?
Zeer slecht
Zeer goed
Wat vond u de beste realisatie van deze bestuursmeerderheid?
Your answer
Wat vond u de slechtste bestuursdaad van deze coalitie?
Your answer
Het huidige stadsbestuur reageert voldoende snel en duidelijk op klachten en/of bekommernissen van burgers
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Er is teveel vriendjespolitiek bij het stadsbestuur
Volledig akkoord
Volledig niet akkoord
Het stadsbestuur houdt rekening met de opmerkingen die door burgers werden geformuleerd n.a.v. info-momenten
Volldig akkoord
Volledig niet akkoord
Welke problemen in onze stad moeten volgens u dringend aangepakt worden?
Your answer
Voor welke partij stemde u bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 ?
Voor welke partij stemde u bij de laatste parlementsverkiezingen in 2014 ?
Voor welke partij zal u bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 stemmen?
Zou u bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 uw stem aan Forza Ninove kunnen geven?
Wat is de reden waarom u al dan niet voor Forza Ninove zou stemmen ?
Your answer
Vul hier uw gegevens in : (deze blijven uiteraard strikt vertrouwelijk)
Naam + adres + gsm nummer
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms