Ota kantaa: Suomen Kotiseutuliiton strategia vuoteen 2030
Suomen Kotiseutuliitto laatii uutta strategiaa. Toivomme jäseniltämme, sidosryhmiltämme ja luottamushenkilöiltämme näkemyksiä alla olevasta luonnoksesta.
Kommentointiaika: 13.1.-10.2.2020.
Lisätietoja: toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, riitta.vanhatalo@kotiseutuliitto.fi.
Kolme pääteemaa: KAIKKIEN KOTISEUTU, UUDISTUVA KOTISEUTU ja KESTÄVÄ KOTISEUTU
Alla voitte ottaa kantaa pääteemoihin sekä niihin liittyviin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

Lopussa kysytään näkemyksiänne myös Kotiseutuliiton arvoista ja tulevaisuudesta.
Pääteema: Kaikkien kotiseutu
Tavoitteet (numeroitu) ja toimenpiteet (ranskalaisin viivoin):

TAVOITE 1: Liitto edistää kotiseutusuhteen rakentamista ja vahvistamista sekä asukkaiden juurtumista ja kotoutumista kaikkialla Suomessa
- Liitto kehittää toimintamalleja juurtumiseen ja kotoutumiseen

TAVOITE 2: Liitto vahvistaa asukkaiden osallistumisen mahdollisuuksia ja osallisuuden kokemusta suomalaisessa yhteiskunnassa
- Liitto jakaa vaikuttavia esimerkkejä osallisuuden edistämisestä paikallistasolla
- Liitto korostaa yhdessä tekemisen ja asukasvaikuttamisen merkitystä yhteiskunnassa ja paikallisyhteisöissä

TAVOITE 3: Liiton viestintä tavoittaa kotiseutuliikkeen toimijat sekä muut liiton tavoitteiden kannalta keskeiset tahot
- Liitto kehittää viestintänsä kattavuutta ja läpäisevyyttä kotiseututyön kentällä
- Liitto viestii kotiseututyön hyvistä käytännöistä aktiivisesti myös kotiseutuliikkeen ulkopuolelle
Näkemyksenne Kaikkien kotiseutu -teemasta, sen kolmesta tavoitteesta ja niihin liittyvistä toimenpiteistä
Your answer
Pääteema: Uudistuva kotiseutu
Tavoitteet (numeroitu) ja toimenpiteet (ranskalaisin viivoin):


TAVOITE 1: Jäsenyhteisöt ovat liiton toiminnan ja viestinnän keskiössä
- Liitto vahvistaa toiminnallaan jäsenyhteisöjensä valmiuksia kotiseututyön uusiin haasteisiin

TAVOITE 2: Liitto on ketterä ja nopeasti toimiva kansallinen vaikuttaja omalla toimialallaan
- Liitto panostaa toiminnassaan kumppanuuksiin ja tukee osaamisen vaihdantaa sekä verkostomaista yhteistyötä jäsenkentän sisällä

TAVOITE 3: Liitolla on yhteiskunnallisesti näkyvä kotiseututyön kehittämistehtävä
- Liitto avaa kotiseututyöhön ja kulttuuriperintöön liittyviä tavoitteitaan liiton sisällä ja keskeisissä sidosryhmissä
- Liitto lisää vaikuttamistyötään kansallisessa päätöksenteossa
Näkemyksenne Uudistuva kotiseutu -teemasta, sen kolmesta tavoitteesta ja niihin liittyvistä toimenpiteistä
Your answer
Pääteema: Kestävä kotiseutu
Tavoitteet (numeroitu) ja toimenpiteet (ranskalaisin viivoin):


TAVOITE 1: Liitto noudattaa kotiseututyössään kestävän kehityksen tavoitteita
- Liitto määrittelee, mitä kulttuurinen kestävyys tarkoittaa kotiseututyön näkökulmasta

TAVOITE 2: Liiton oma toiminta on kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää
- Liitto laatii toiminnalleen kestävän kehityksen suunnitelman

TAVOITE 3: Liiton työ kohentaa kotiseututyön arvostusta koko maassa
- Liitto toteuttaa vaikuttavaa ja laaja-alaista kotiseututyön tavoitteiden edunvalvontaa
Näkemyksenne Kestävä kotiseutu -teemasta, sen kolmesta tavoitteesta ja niihin liittyvistä toimenpiteistä
Your answer
Minkä näkökulman haluaisit nostaa edellisten lisäksi osaksi Kotiseutuliiton uudistuvaa strategiaa?
Your answer
Suomen Kotiseutuliitto nyt ja tulevaisuudessa
Vuonna 2020 Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös yli 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja paikallistoimijoiden välillä.
Kotiseutuliiton arvot nyt ja tulevaisuudessa
Suomen Kotiseutuliiton nykyisiä arvoja ovat:
Avoimuus
Osallisuus
Paikallisuus
Yhteenkuuluvuus
Kotiseuturakkaus
Näkemyksenne yllä kuvatuista nykyisistä arvoista
Your answer
Millaista on tulevaisuuden kotiseututyö? Minkä asian tai arvon näet tärkeimpänä tulevaisuuden kotiseututyössä?
Your answer
Mikä tai millainen arvo on mielestänne tärkein Kotiseutuliiton työn kannalta?
Your answer
Terveiset Suomen Kotiseutuliiton hallitukselle strategiatyöhön liittyen
Your answer
Vastaajan nimi *
Your answer
Vastaajan taustayhteisön nimi / jäsenyhteisön nimi *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy