Проучване AgROBOfood
Това проучване е част от инициативата АgROBOfood, финанирана по програма Хоризонт 2020 на Европейската Комисия.
Проучването има за цел да идентифицира основните нужди на селскостопанския и хранително - вкусовия сектор, за да можем да предложим подкрепа на тези сектори за внедряването на нови технологии.
Ще отнеме приблизително 15 минути, за да попълните анкетата. Всички отговори, които предоставяте, ще се пазят в най-стриктна конфиденциалност.
Въведение
Име на организацията
Година на основаване
Държава
Град
Улица и пощенски код
Лице за контакт
E-mail
Website
AgROBOfood има за цел да насърчи внедряването на роботиката в селскостопанския и хранително - вкусовия сектор, да подобри предлаганите услуги за автоматизация в цяла Европа. Според Вас: какво е роботиката? *
Required
Кое от следните неща Ви описва най-добре? "Аз съм ______" *
Required
Кои са основните сектори, в които работите? *(Повече от един възможен) *
Колко хора работят за вашата организация? *
Услуги, които получавате или бихте искали да получавате в бъдеще?
Следните въпроси са за определяне на нуждата и интереса към услугите, предоставяни от Дигиталните Иновационни Центрове и Центровете за компетентност
Бизнес услуги - достъп до финансиране: *
Вече получавам
Има необходимост (необходимо е сега)
Интересувам се (Може би)
(Необходимост в бъдеще) Не се интересувам
Връзка с източници на финансиране
Финансов инженеринг
Инвестиционни планове
Бизнес услуги *
Вече получавам
Има необходимост (необходимо е сега)
Интересувам се (Може би)
(Необходимост в бъдеще) Не се интересувам
Съветване за бизнеса/ Менторство
Помощ при създаване на бизнес модел
Подкрепа за разписване на бизнес план
Консултантски услуги
Корпоративни иновации
Създаване на визия и стратегия за развитие
Етика
Защита на личните данни
Бизнес услуги - предлагане на помещения *
Вече получавам
Има необходимост (необходимо е сега)
Интересувам се (Може би)
(Необходимост в бъдеще) Не се интересувам
Офис пространство
Пространство за експериментални дейности
Пространство за тестово производство
Бизнес услуги - Управление на проекти *
Вече получавам
Има необходимост (необходимо е сега)
Интересувам се (Може би)
(Необходимост в бъдеще) Не се интересувам
Създаване на партньорство/консорциум
Разписване на проектно предложение
Намиране на възможности за финансиране
Екосистемни услуги - Разработване на стратегия: *
Вече получавам
Има необходимост (необходимо е сега)
Интересувам се (Може би)
(Необходимост в бъдеще) Не се интересувам
Оценка на пазара
Пазарно проучване
Създаване на стратегия и план за действие
Екосистемни услуги - Изграждане на общност *
Вече получавам
Има необходимост (необходимо е сега)
Интересувам се (Може би)
(Необходимост в бъдеще) Не се интересувам
Информиране
Разпространение на информация и материали
Проучване на иновациите в сектора и възможностите за внедряване
Услуги по намиране и свързване с подходящите партньори, организиране на събития за намиране на партньори
Екосистемни услуги - представителство, рекламиране *
Вече получавам
Има необходимост (необходимо е сега)
Интересувам се (Може би)
(Необходимост в бъдеще) Не се интересувам
Търговски мисии
Представителство
Събития с цел публичност, представяне на дейността
Екосистемни услуги - обучения *
Вече получавам
Има необходимост (необходимо е сега)
Интересувам се (Може би)
(Необходимост в бъдеще) Не се интересувам
Организиране на семинари
Организиране на обучения
Каталог с добри примери и практики
Оценка на готовността за внедряване на технологии
Технологични услуги - съвместна научноизследователска и развойна дейност: *
Вече получавам
Има необходимост (необходимо е сега)
Интересувам се (Може би)
(Необходимост в бъдеще) Не се интересувам
Достъп до специализирана експертиза
Съвместни научноизследователски и развойни проекти
Оценка на готовността за внедряване на технологии
Управление на научно - изследователски и развойни проекти
Технологични услуги - договори *
Вече получавам
Има необходимост (необходимо е сега)
Интересувам се (Може би)
(Необходимост в бъдеще) Не се интересувам
Специфични Научно изследователски и развойни дейности
Потвърждаване на концепция
Развитие на технологична концепция
Технологични услуги - Осигуряване на технологична инфраструктура: *
Вече получавам
Има необходимост (необходимо е сега)
Интересувам се (Може би)
(Необходимост в бъдеще) Не се интересувам
Dостъп до производствени съоръжения (на ниска цена)
Достъп до лаборатории
Достъп до платформи
Достъп до техническа инфраструктура
Достъп до търговска инфраструктура
Наем на оборудване
Технологични услуги - Тестване и валидиране: *
Вече получавам
Има необходимост (необходимо е сега)
Интересувам се (Може би)
(Необходимост в бъдеще) Не се интересувам
Сравнителен анализ
Оценка на безопасността
Сертифициране на продуктите
Демонстриране на продуктите
Обучения, квалификации и изграждане на умения: *
Вече получавам
Има необходимост (необходимо е сега)
Интересувам се (Може би)
(Необходимост в бъдеще) Не се интересувам
бизнес ориентирани обучения
Обучения ориентирани към екосистемата
Технологично ориентирани обучения
Моля, посочете дали в списъка са пропуснати други „Услуги“: *
Моля, посочете какъв интерес имате към предоставянето на знания и умения по роботика: *
Вече получавам
Има необходимост (необходимо е сега)
Интересувам се (Може би)
(Необходимост в бъдеще) Не се интересувам
Конструкция на платки
Процес на проектиране
Материали и техните характеристики
Езици за програмиране
Проектиране на взаимодействие между човек и робот
Изработка и сглобяване
Етика (Как автоматизацията въздейства върху културата и света)
Събиране / обработка на данни (сензори, разпознаване, визия)
Анализ и вземане на решения (BIG Data), интерпретация на данни, изкуствен интелект)
Row 10
Aвтоматизация и контрол (задействане, осъществяване, манипулиране)
Връзки с компании
Колко души работят във Вашата организация?
Какъв тип клиенти имате? *
Вашите клиенти могат ли да общуват на английски език? *
Required
Как получавате информация за нуждите на потенциалните Ви клиенти? *
Required
Текущо състояние и визия
Следните въпроси са свързани с текущото ви състояние и визия за бъдещето.
Какви са настоящите или предвидените от Вас начини/механизми за покриване на разходите?
Clear selection
Какви са Вашите силни страни? Моля, дайте кратко описание, включително примери.
Кои са най-големите Ви предизвикателства? Моля, дайте кратко описание, включително примери.
Какво смятате за най-големия Ви принос в сектора? Моля, дайте кратко описание, включително примери.
Каква е Вашата амбиция за бъдещето? Моля, дайте кратко описание, включително примери.
Какво Ви е необходимо, за да изпълните тази амбиция? Моля, дайте кратко описание, включително примери.
Каква помощ се интересувате от получаване от мрежа agROBOfood? Моля, дайте кратко описание, включително примери.
Какви инструменти използвате в момента, за да получавате необходимите услуги от Дигитални иновационни центрове или центрове за компетентност?
Ако смятате, че във Вашата компания в момента липсват инструменти за получаване на услуги от Дигитални иновационни центрове или центрове за компетентност моля, посочете ги по-долу:
Кои информационни системи са необходими за подкрепа на Вашия продукт или услуга? Например: какви бази данни, платформи, технологии и инструменти?
Сътрудничите ли си с организации, подкрепящи бизнеса? Ако да, кои и как?
Изграждате и предоставяте ли роботизирани решения?
Необходимост от роботизация и автоматизация

Моля, отговорете на следните въпроси, ако сте компания, нуждаеща се от роботика.
Как се отнасят Вашите служители към идеята за роботизация и автоматизация на процесите? *
Required
Какви работни процеси искате да автоматизирате и защо?
Какви работни процеси искате да автоматизирате и защо?
Кои са основните предизвикателства при внедряването на автоматизация във Вашата компания?
Какво очаквате роботизацията да допринесе за развитието на Вашата дейност? *Проверете всички приложими.
Clear selection
Екипът на agROBOfood Ви благодари за отделеното време! Моля, поставете отметка в квадратчето по-долу, за да посочите съгласието си: *Този инструмент за проучване е съвместим с Общия регламент за защита на данните. Всички отговори, които предоставяте, ще се съхраняват в най-стриктната поверителност. Повече информация за нашата поверителност и условия можете да намерите в нашия уебсайт: http://www.ictcluster.bg/bg/privacy-policy/
Отбележете всички приложими
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Bulgarian ICT Cluster. Report Abuse