בית הספר הממ"ד הראל קרית מלאכי

הורדים, קרית מלאכי, טלפון: פקס:

ניתן לפנות אלינו בטופס זה ונשתדל לשוב בהקדם

תודה, הנהלת ביה"ס
    זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
    זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
    זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה