BORANG PENILAIAN PROGRAM LITERASI MAKLUMAT | INFORMATION LITERACY PROGRAMME EVALUATION FORM
Kod Dokumen: OPR/PSAS/BR06/PLM
Katalog Perpustakaan Dalam Talian (OPAC) / Online Public Access Catalogue (OPAC)
Tarikh/Date *
MM
/
DD
/
YYYY
Masa/Time *
Tempat/Venue *
Fasilitator/Facilitator *
Sila tandakan ( . ) untuk kotak yang paling sesuai/ Please tick ( . ) in the relevant boxes
A.
Tajuk Kelas / Type of Class *
B.
Maklumat Pelajar | Student Particulars *
Semester
Fakulti / Faculty *
Sila baca pernyataan berikut dan pilih respon yang sesuai dengan menandakan (.) pada nombor berkenaan berpandukan skala yang dinyatakan / Please tick (.) the appropriate response in the column provided
Sangat Tidak Setuju / Strongly Disagree
Tidak Setuju / Disagree
Sederhana / Moderately Agree
Setuju / Agree
Sangat Setuju / Strongly Agree
Kelas dikendalikan dengan teratur / The class session was well organized.
Penyampaian jelas & mudah difahami / The presentation was clear and understandable.
Kandungan modul kelas sangat berguna / The subject content of the class is useful.
Jangka masa pelaksanaan program adalah sesuai / The duration of the program is appropriate.
Kelas ini sangat membantu pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan / This class was helpful for learning, teaching and research.
Cadangan anda untuk meningkatkan program ini (jika ada) / Please give your suggestion(s) to improve this programme (if any):
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Universiti Putra Malaysia. Report Abuse - Terms of Service