Pomôžte mi v kampani na prezidentku Slovenskej republiky.
Hodí sa nám organizačná a koordinačná pomoc, skúsenosti s online alebo inými, špecifickými aktivitami (viď nižšie).
Email address *
Meno a priezvisko *
Your answer
Mobil *
Your answer
Obec *
Your answer
PSČ *
Your answer
Označ, čo platí * *
Required
Kedy máš čas pomôcť? * *
Required
Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov
Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, prečo a ako spracúvame osobné údaje, aké sú Vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracúvaním, a ako nás môžete v prípade potreby kontaktovať.

Udeľujete politickému hnutiu Progresívne Slovensko, Tallerova 10, 81102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51224836 výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a (i) adresa trvalého pobytu (v prípade voľby osobného alebo listového kontaktu) alebo (ii) e-mailová adresa (v prípade voľby posielania e-mailov alebo prispôsobenej on-line reklamy).

Účelom spracúvania osobných údajov je informovanie o aktivitách politického hnutia Progresívne Slovensko spojených s jeho činnosťou. Súhlas sa udeľuje na dobu 5 rokov alebo do jeho odvolania. Potvrdzujem, že poskytnuté osobné údaje sú správne a aktuálne a som oboznámený so všetkými skutočnosťami a právami dotknutej osoby vyplývajúcimi z nariadenia EÚ 2016/679 upravujúceho ochranu osobných údajov, ktorými sú právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, či právo namietať spracúvanie osobných údajov a beriem na vedomie, že spracovávané údaje budú archivované a likvidované v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Vezmite, prosím, na vedomie, že máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na tomto súhlase pred jeho odvolaním. V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov hnutím Progresívne Slovensko, pozrite si, prosím, našu informáciu o ochrane osobných údajov (https://www.progresivne.sk/informacie-o-spracuvani-ochrane-osobnych-udajov/) alebo kontaktujte hnutie na e-mailovej adrese: ahoj@progresivne.sk

Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service