แบบฟอร์มสำรวจการเข้าสอบคัดเลือก : ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้มีเพื่อช่วยให้การดำเนินการเตรียมการรองรับผู้เข้าสอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อตรวจสอบว่าผู้สมัครได้รับทราบกำหนดการสอบแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มนี้จะยังคงมีสิทธิ์เข้าสอบตามที่ประกาศไว้เช่นเดิม แบบฟอร์มนี้จัดทำเพื่อการสำรวจเท่านั้น
คุณจะมาสอบตามกำหนดการที่ประกาศหรือไม่ *
(ไม่ว่าตอบข้อใด จะไม่มีผลต่อสิทธิ์ในการเข้าสอบตามวันเวลาที่ประกาศ)
กรุณากรอกหมายเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ *
กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล *
หมายเหตุ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy