Záverečná konferencia Smart City Academy - Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“.
27.09.2023 / Bratislava
ONLINE REGISTRACIA

Vážení členovia Smart Cities klubu, milí priatelia, 

Dovoľujeme si Vás pozvať na záverečnú konferenciu projektu Smart City Academy - Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom "ČO a AKO so získanými skúsenosťami".

Konferencia sa uskutoční 27.9.2023 o 9:00 hod. (Registrácia - 8:30 - 9:00 hod.) v hoteli NH Bratislava Gate One a je určena pre zástupcov členských miest SCK a tiež širokú verejnosť. 

Konferenciu slávnostne otvorí predseda ZMOS, doc. PaeDr. Jozef Božik, PhD. a bude tematicky zameraná na doterajšie zhodnotenie výsledkov projektu, ako aj skúseností zástupcov miest, ktorí sa zúčastnili niektorej zo zahraničných študijných ciest (Holandsko, Rakúsko, Švédsko a Dánsko). 

So súčasným stavom kvality ovzdušia, vrátane informácií o priamych dôsledkoch zlej kvality ovzdušia na zdravie obyvateľov, vplyvov na počasie v mestách a regiónoch na Slovensku a s príkladmi riešení nás oboznámi aj Martin Kremler, vedúci odboru Monitorovania kvality ovzdušia SHMÚ. 

V rámci konferencie budeme tiež diskutovať o tom, ako tieto nové poznatky a skúsenosti zmenili uvažovanie a plánovanie v slovenských mestách a aké sú ich aktuálne potreby. 

Na záver sa pozrieme na odporúčania, na čo sa zamerať alebo implementovať na Slovensku pri jeho ceste k trvalo udržateľnému mestskému rozvoju. 

Podujatie bude moderovať Jaroslav Kacer, expert Smart Cities Klubu. 

Programhttps://www.smartcityacademy.sk/2023/09/03/zaverecna-konferencia-smart-city-academy-zlepsenie-kvality-ovzdusia-s-nazvom-co-a-ako-so-ziskanymi-skusenostami/


Udalosť na FB: https://fb.me/e/31lp86AON


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Meno *
Priezvisko *
Organizácia / Firma
*
Pracovná pozícia
*
Telefónny kontakt
Udeľujem súhlas občianskemu združeniu Smart Cities Klub, Palisády 1, 811 01 Bratislava, IČO: 42174775 ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov na spracovanie osobných údajov uvedených v prihláške za účelom preukázania oprávnenosti výdavkov na zabezpečenie aktivity. Súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu 10 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Zároveň beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Osobné údaje, ktoré je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať na základe môjho súhlasu, nebudú použité na účely rozhodovania založeného výlučne na báze automatizovaného spracovania, vrátane profilovania. Zaslaním písomnej žiadosti na adresu Smart Cities Klub, Palisády 1, 811 01, Bratislava, máte právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu osobných údajov, o vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov; namietať spracovanie svojich osobných údajov; o prenos osobných údajov. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
*
Udeľujem súhlas občianskemu združeniu Smart Cities Klub, Palisády 1, 811 01 Bratislava, IČO: 42174775 na zasielanie noviniek formou emailu, alebo newslettra.
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Smart Cities klub. Report Abuse